• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
عربي  |   English   facebook انجمن نجات    RSS انجمن نجات   تلگرام  انجمن نجات   Contact انجمن نجات  

افشاگری افشین کلانتری در رابطه با مناسبات حاکم بر مجاهدین

منبع: انجمن نجات مرکز اصفهان | شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۲

افشین کلانتری از اعضای جدا شده از سازمان مجاهدین می باشد. وی از سال 1375 به واسطه برادرش به عضویت این گروه در آمده است.

ارسال نظر