• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
عربي  |   English   facebook انجمن نجات    RSS انجمن نجات   تلگرام  انجمن نجات   Contact انجمن نجات  

مزدوران رجوی و مریم قجر عکس شهیدمان را پاره کردند

منبع: انجمن نجات مرکز گیلان | پنجشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۵

من نرگس بهشتی خواهر مصطفی و مرتضی بهشتی هستم. مریم قجر باز در جواب تهمتهایت میگویم که مزدورانت عکس شهیدی که جوانیش را تو گرفتی پاره کردند و تو را دوباره رسوا کردند. این من خواهر نیستم که تو را رسوا میکنم. این اجیرشده های خودت هستند که ماهیت تو را رو میکنند. مریم قجر، به راستی خدا با ماست، روزی میشود که اه ما خانوادها گریبانت را بگیرد و به سزای اعمالت برسی! مریم قجر و مسعود رجوی خون مرتضی ها گریبانت را خواهد گرفت. این را بدان این تهمتها مرا بیشتر از پیش محکمتر میکند! چرا که بیشتر میفهمم پاره جگرم مصطفی و مرتضی عزیزم چگونه جوانیشان به فنا رفت ولی این را بدان محکمتر از همیشه میگویم من برادرم مصطفی را از تو میگیرم.

ارسال نظر