• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
عربي  |   English   facebook انجمن نجات    RSS انجمن نجات   تلگرام  انجمن نجات   Contact انجمن نجات  

RSS Feedکتاب ها/ نشریات

ماهیت سازمان مجاهدین خلق

ماهیت سازمان مجاهدین خلق

نقدي كه از نظر خوانندگان مي گذرد نوشته خلاصه اي است از بررسيهائي كه در مورد عقايد و رفتار مجاهدين خلق در طول اوجگيري انقلاب مردم و بدنبال اولين قدم در پيروزي تا ابتداي سال 1358 انجام گرفته است و لذا تجزيه و تحليل انتقادي رفتارشان در رابطه با وقايع اخير يعني درگيريهاي سنندج و گنبد و بروز توطئه ضد انقلاب به بهانه هتك حرمت وابستگان آقاي طالقاني و عكس العمل مجاهدين مبتني بر قرار دادن اهميت وافر است و تأييد كننده نتيجه هاي كلي نقد حاضر مي باشد، مطرح نشده است.

ادامه مطلب »

شانتاژ

شانتاژ

کتاب شانتاژ که مجموعه مقالاتی در رابطه با خودسوزي هاي سال 2003 پاريس مي باشد، توسط آقاي مهدي خوشحال گردآوری شده است.

ادامه مطلب »

مبارزه مسالمت آمیز: هم استراتژی ،هم تاکتیک

مبارزه مسالمت آمیز: هم استراتژی ،هم تاکتیک

حاميان كنوني مبارزه مسالمت آميز نه يك جريان سازمان يافته و با سيمائي روشن و يكدست، بلكه پس از يكدوره پراكندگي، اينك جرياني در حال شدن و شكل گيري است. تلاش براي تئوريزه كردن انديشه و عمل مسالمت آميز و نافي خشونت، كه اين كتاب را مي توان اولين نمونه آن بزبان فارسي محسوب كرد نشانه همين واقعيت است و اين عليرغم سابقه تاريخي چنين شيوه اي از تلاش بين سياستمداران و اصلاح گرايان ايران است.

ادامه مطلب »

1 2 3 4