مرور برچسب

مستند چیزی شبیه افسانه

چیزی شبیه افسانه – قسمت دوم

مستند چیزی شبیه افسانه به نویسندگی و کارگردانی آقای محمد عبدی زاده روایت زندگی پدران، مادران و دیگر اعضای خانواده ی اسیران مجاهدین خلق می باشد که سالها رنج و اندوه دوری و بی خبری از عزیزانشان را به دوش کشیده اند. این مستند گوشه ای از عشق و…

چیزی شبیه افسانه – قسمت اول

مستند چیزی شبیه افسانه به نویسندگی و کارگردانی آقای محمد عبدی زاده روایت زندگی پدران، مادران و دیگر اعضای خانواده ی اسیران مجاهدین خلق می باشد که سالها رنج و اندوه دوری و بی خبری از عزیزانشان را به دوش کشیده اند. این مستند گوشه ای از عشق و…