• معنا ومفهوم دقیق این حرف مریم این است که وضع موجود درمناسبات رجوی – تحمیق زنان وسرکوب مردان – ازآنجا میسر شد که مردان مجبور به تسلیم کامل دربرابر رجوی شده وخطرهای احتمالی رقابت با او را برطرف کنند تا او بهتر بتواند با تحمیق این زنان و استفاده ازنقاط ضعف آنها- که اینک با ازدست دادن مردان بصورت شوهر، برادر و ... – بی یاور وشکننده تر شده اند – تمام سوء استفاده های ممکن را ازآنها بکند

  • این فرقه ی همیشه مدعی حمایت از حقوق زنان، خود نمونه ی بارز تعدی به حقوق آنان است که در پی اعتراض هر یک از این اعضا به شدیدترین و بدترین وجه ممکن آنها را مورد شکنجه و آزار قرار داده

  • بعد از اینکه بحث های درونی هم شروع شد٬بخوبی بیاد داریم که در نشستها همواره به داشتن خانواده و حتی فکر کردن به خانواده و پدر و مادر حمله میشد و آنرا ضد ارزش بزرگ میدانستند

  • در فرقه ها و گروههای تروریستی همانند داعش و سازمان مجاهدین این ارزش و مقوله را نداشته و از ان تنها برای سود جویی و رسیدن به امیال و هوسهای خود استفاده میشود که نمونه بارز آن را در فرقه رجوی مشاهده میکنیم که از زن برای پیش بردن اهداف کثیف مانند اعمال زور به مردها و همچنین هوسبازی سرکرده ملعون فرقه استفاده میشده

  • اگر او صداقتی در مورد گرامی شمردن حقوق زنان داشت ، تلفن های کمپ آلبانی را بر روی ما نمی بست و متقابلا به عزیزان ما هم اجازه میداد تا لااقل درحد یک زندانی جمهوری اسلامی ، تماس های هفتگی با ما داشته باشد!

  • در واقع زنان برای این گروه نیروی تغییر درون مناسبات هستند . چون وسیله و اهرمی برای پیش برد اهداف شوم و بردهای مطیعی هستند که با سواستفاده کردن از آنها توانستند تا به امروز با هر بدبختی که بوده دوام بیاورند . با تمام جنایاتی که در طول این مدت مرتکب شده اید چطور می خواهید برابری و حقوق را رعایت کنید

  • سران سازمان تروریستی رجوی که از دیرباز سابقه سیاهی در مورد کودک ربایی و وادار نمودن آنها به زندگی در شرایط بسیار سخت و طاقت فرسا و سوءاستفاده از آنها برای جنگ داشته و دارد ، یکی از بارزترین نمونه های این نوع نقض حقوق کودکان میباشد که تماما در بین آنها رواج داشته و دارد .

  • چه مدرکی بالاتر ازاین که ثابت کند که چه حق کشی ای درمورد آذربایجانی های گرفتار در تشکیلات رجوی ازنظر منع استعمال زبان مادری انجام شده که خود عباس داوری را هم با آن مقام ومنزلت درسازمان – ولو مقام تشریفاتی و الکی- شامل آن شده است ! بدین ترتیب، هرتبریزی مشاهده کننده ی این شوی سیمای ضدآزادی رجوی ومخصوصا خانواده های گرفتار بیشتر متوجه شدند که فرزندان آنها ، ستم دیگری را هم درباند رجوی تحمل میکنند.

  • درمناسبات ضد بشری رجوی چیزی بنام چکاب پزشکی وجود نداشت وافراد طي تمامی این سالیان حتی یکبار بلحاظ سلامتی تحت آزمایش قرارنگرفتند. به همین دلیل اعضا هیچ گونه اطلاعی از وضعیت جسمانی خود و احتمال مبتلا بودن به بیماری را نداشتند. خیلی از اعضا سالیان بعد بخاطربیماری سرطان درگذشتند.

  • تعداد زیادی از اعضاء فرقه رجوی که سالها دچار عارضه های پزشکی بودند و بدلیل عدم رسیدگی سرکردگان این فرقه دچار شرایط حادتری در عراق شده بودند حالا در آلبانی به دنبال مداوا رفته اند. گزارش ها حاکیست بسیاری از این اعضاء که به پزشکان مراجعه نمودند با این نظر مواجه شده اند که خیلی دیر اقدام به مداوا کردید و اگر سریعتر مراجعه می کردید شرایطتان بهتر بود.