• سران فرقه رجوی که در هر زمان و مکان جنگ طلبی خود را نشان داده و از این غریزه جنایتکارانه خود دست بر نمی دارند ، با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و چهارشنبه سوری و عید نوروز، از سیمای نفاق تصویرهایی از روزهای پوشالی خود به نمایش میگذارند

  • بر کسی پوشیده نیست که مریم خانم ( همسر سوم رجوی ) عشق آدم سوزی دارد ، در زمان دستگیریش توسط پلیس فرانسه تعداد زیادی از افراد ساده اندیش و نگون بخت خود را وادار به خود سوزی نمود و به وسیله آن حادثه تلخ که تاریخ بشریت نظیر آن را ندیده بود جان بی مقدارش را نجات داد.

  • مسعود رجوی همانند دیگرسران جریانات معتقد به مشی مبارزه مسلحانه چریکی که آن را تنها راه رهایی مردم از دیکتاتوری شاهنشاهی میدانستند همواره دچار یک عقب ماندگی تاریخی وپرت افتادگی اجتماعی نسبت به حرکت های اعتراضی مردمی بودند.

  • آیا شما نبودید که با صدام دیکتاتور همراهی کرده و فرزندان همین مردم را در جبهه های جنگ به شهادت رساندید؟ آیا شما نبودید که از طریق شنود بی سیم نیروهای ایرانی و یا تخلیه تلفنی، اطلاعات کسب کرده و در اختیار نیروهای صدام می گذاشتید که با کمک این اطلاعات به ایران ضربه بزنند.

  • کیست که نداند در فرقه رجوی تنها یک قانون حاکم بود و ان چیزی نبود جز شعار تیر تیغ تبر تبانچه. مریم رجوی در ملاقات با پارلمانترهای فرانسوی تصویری رویائی از مناسبات فرقه رجوی به پارلمانترهای فرانسوی نشان میدهد تا واقعیت ذاتی این فرقه که همانا دیکتاتوریست را بپوشاند. واقعیت فرقه رجوی ان نیست که مریم رجوی به تصویر میکشد.

  • فرقه رجوی که دستش از حکومت کوتاه شده و دیگر نمی توانست فروغ دیگری برای به اصطلاح سرنگونی به راه بیندازد این حربه یعنی اغتشاش در داخل کشور به بهانه اعتراض به انتخابات که توسط غربی ها سازماندهی شده بود همسو با آنان فکر می کرد که آبی هم برای آنان گرم خواهد شد . رجوی فریبکار برای اینکار تمام عوامل خود در داخل که به انگشتان یک دست هم نمی رسید را فعال نمود و به آنان خط داد که در تظاهرات ها شعار داده و فیلم تهیه کنند و آنرا ارسال نمایند تا دستگاه تبلیغاتی فرقه بتواند با جوسازی فضای داخل کشور را ملتهب نشان دهد .

  • رجوی فکر می کرد می تواند با همین شعارها شکستش را کمرنگ کند مثلاً در عملیات دروغ جاویدان که شکست سنگینی را متحمل شده بود با وجود این که دیگر اساسا هیچ چشم اندازی وجود نداشت در بن بست سیاسی و استراتژی گیر کرده بود رجوی از روی نرفته و شعار" باز هم می آئیم " را سر می داد تا اعضایش بار دیگر به وعده های سرخرمن اش دل خوش کنند .

  • کسی که برای مردم ایران مدعی دمکراسی است در درون تشکیلات فرقه زندان و شکنجه را بر قرار کرد آیا این ادعا واقعی است ؟ در صورتی قابل قبول است که در درون مناسباتش تست می شد و الگویی می شد برای بیرون از خودش ، اما ما اعضای جدا شده فقط دیکتاتوری از نوع استالینی را در مناسبات فرقه رجوی تجربه کردیم .

  • دراین برنامه ی تلویزیونی که بزودی اخبار دقیق تر وجامع تری ازطرف رسانه های آلترناتیو درباره ی موضوع مورد بحث منتشر خواهد شد ، گفته شد که داعش درهنگام ترک قسمت هایی از خاک عراق ، بادقت تمام، کلیه ی تجهیزات شیمیایی خود را به سوریه منتقل کرده است! البته پرواضح است که فرقه ی رجوی هرگز حاضر به شنیدن این خبرها نیست چه رسد به اعلام آنها وتنها منتظر خواهد بود که این گروه ها بمب شیمیایی بترکانند وگناهش را به گردن حکومت سوریه ومتحدانش بیاندازد!

  • از فاز مسلحانه تا الان 35 سال می گذرد ، با کمال تعجب حالا مریم رجوی بعد از اخراج نیروهایش از عراق به آلبانی ، از شدت هراس و نگرانی و فروپاشی زودرس از فرانسه به مدت نزدیک به یکماه به آلبانی رفته تا بلکه بتواند جلوی سرعت فروپاشی اعضای مستقر در آلبانی را کند کند و در نشست هایش برای افراد باقیمانده در آلبانی مرحله حاضر را مرحله تهاجم سیاسی اعلام کرد