• مریم رجوی که این کار ملاقات کنندگان را شکستن مرزهای سرخی که مسعود تدوین کرده و او اصرار برحفظ این ارزش های ضد خانوادگی ودرعین حال مقدس !! دارد ، این بی احترامی ومرز شکنی وکفر ورزی را برنتافته وبه آلبانی رفته که این مرتد ها را سر عقل بیآورد!

  • روی سخنم با شخص خانم مریم رجوی است که خودش را تنها آلترناتیو مردم ایران میداند: شما که همیشه خودتان و فرقه تان را تنها مسلمان واقعی و مدافع حقوق بشر و نمایندۀ واقعی زنان ایران و مدافع حقوق پناهندگان بویژه پناهندگان ایرانی می دانید!

  • چرا مجلس ملی فرانسه و دولتمردان اروپایی صدای زنان جدا شده از چنگال فرقه خون آشام رجوی را نمی شنوند ، که از جنایات و ظلمی که در مناسبات رجوی در حقشان شده پرده برداشته و افشاگری می کنند

  • برای اثبات دروغ بودن حرف مریم قجر داعشی به خانواده خودم سرک می کشم تا ببینم آیا گفتاری که در مناسبات اشرف گفته می شد درست بوده یا خیر . اولاً اینکه کسی از خانواده چه نزدیک و چه دور کسی دستگیر نشده است . کسی از خانواده ما معتاد نبود و ... . بعد از آمدن به ایران و دیدن واقعیت های موجود برایم کاملاً روشن شد که تمام این سالیان رجوی جز دروغ چیز دیگری به ما نگفت .

  • در ایام کریسمس و سال نو میلادی قرار گرفتیم و این روزها شاهد این هستیم که مریم رجوی با ظاهری آراسته خود را هم پا با حضرت مسیح میداند وبرای گرامیدشت تولدحضرت مسیح پیام میدهد سال گذشته با پرروئی به کلیسای سن ژرمن پاریس رفت و در آنجا میگوید که آمده در پیشگاه حضرت مسیح دعا کنه، آمده برای مردم ایران که تحت ستم و سرکوب هستند دعا کنه ،آمده برای مردم خاورمیانه تحت ودر چنگال استبداد افراطی گری تحت نام اسلام دعا میکند.

  • آنها بشما نگفتند که افسران امنیتی شان درمیان هسته های داعش واحرارالشام ودر زیر زمین های حلب دستگیر شده و کار بردستشان گذاشته وشما بهتر است این توقعات بیمورد را ازما نداشته باشید؟!

  • اخیرا وی در جلسه ای تحت عنوان فراخوان برای عدالت ، محاکمه ی عاملان جنایت در ایران و سوریه که با دوستان خود بر گزار نمود طبق معمول سخنران اصلی خود وی بود . عجز و ناله تا چه حد ؟؟

  • اخیرا مطلع شدیم که مریم رجوی میتینگی براه انداخته و در خصوص نقض حقوق بشر و محدودیت آزادی در ایران سخن پراکنی کرده است.براستی شنیدن سخن از حقوق بشر و آزادی از کسی که خود بزرگترین نقض کننده حقوق اولیه انسانهاست جای بسی تعجب دارد. اما از آنجاییکه مریم قجر را بخوبی میشناسیم که در پر رویی و قلب واقعیت٬شاگرد اول کلاس مسعود رجوی بوده است٬کمی ذهنمان آرام میشود و پاسخ سوالمان را میگیریم!

  • براستی متعجب از اینم که چگونه انسانهایی در آن واحد همانند برده های قرون وسطی در دنیای به اصطلاح متمدن امروزی ، اسیر و گرفتار میباشند و از ان طرف عده ای که داعیه حمایت از انسانیت میزنند ، به جنایتکارانی که برده داری نوین راه انداخته اند اجازه میدهند در میان به اصطلاح آزادی و انسانیتشان جولان بدهند و از آزادی صحبت کنند که لایق آنها نیست

  • همانطور که همگان در جریان هستند مدتی هست که شایعه شده که مسعود رجوی مرده است و در این رابطه هرچند که سران فرقه هیچ موضعگیری نکرده اند ولی با پیام صوتی ندادن و عدم موضعگیری رجوی در مقابل رویداد مهمی مثل اخراج سازمان از عراق این شایعه مرگش قوت بیشتری گرفته است .