• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
عربي  |   English   facebook انجمن نجات    RSS انجمن نجات   تلگرام  انجمن نجات   Contact انجمن نجات  

RSS Feedمجاهدین بازیچه ای برای غرب

ریاست جمهوری ترامپ و سرنوشت مجاهدین خلق

اما آن چیزی را که شخصآ از سخنان آقای ترامپ برداشت کرده ام این است که در دوران ریاست آقای ترامپ حال گروه های تروریستی منجمله مجاهدین خوب نخواهد بود، مواضع آقای ترامپ تا اینجا تماما به ضرر گروه هایی است که سابقه تروریستی دارند، البته برای سازمانی مثل مجاهدین این ضرر ضریب می خورد چرا که اینها ( مجاهدین) ترور مستشاران امریکایی را در دوران شاه در پرونده خود دارند... ادامه مطلب »
تمنای دوستی علیرضا جعفر زاده از  ترامپ!

تمنای دوستی علیرضا جعفر زاده از ترامپ!

یعنی شما واقعا باین اعتقاد هستید که سیستم آمریکائی، دولت وشخصیت مدرن به معنای واقعی آن را میپذیرد ومیپذیرفت؟ تعریف من از مدرنیزم ، کمک به توسعه ی همه جانبه ی یک کشور است که آمریکا ابدا این نوع مدرنیزم را نمی پسندد

ادامه مطلب »

دست و پا زدنهای سران فرقه رجوی بدنبال انتقال قدرت در امریکا

دست و پا زدنهای سران فرقه رجوی بدنبال انتقال قدرت در امریکا

سران تروریست فرقه رجوی از این شرکتهای پوچ و خیالی در جلسات استماع سنا هیچ هدفی نداشته و تنها برای پر نمودن افکار عناصر فرتوت خود میباشد که این نوع حرکات مذبوحانه را انجام میدهند و هیچ برد بیرونی برای آنها نخواهد داشت

ادامه مطلب »

رجوی ها خوشحال نباشند، این حرف ها برای رای کنگره است!

رجوی ها خوشحال نباشند، این حرف ها برای رای کنگره است!

با اینهمه توصیف ، بازهم تاکید دارم که هنوز باید منتظر آینده بود ودرعمل سنجید که ترامپ چقدر راست یا دروغ گفته وامکاناتش برای اجرای برنامه هایش تا چه حد است.

ادامه مطلب »

رجوی ها دروغ میگویند، اینها اپوزیسیون مسالمت جو هستند

رجوی ها دروغ میگویند، اینها اپوزیسیون مسالمت جو هستند

شما چه دلیلی دارید تا بموجب آن ثابت کنید که فرد محققی بنام پروفسور ایرواند آبراهامیان که با ارائه کتاب های قطورخود، تحقیقات عالمانه ای از اوضاع سیاسی 100 ساله ی ایران منتشر کرده و هرآنجا که لازم دیده از جمهوری اسلامی ایران هم انتقاد کرده ، برای رژیم لابی گری میکند؟!

ادامه مطلب »

ریاست جمهوری ترامپ و سرنوشت مجاهدین خلق

ریاست جمهوری ترامپ و سرنوشت مجاهدین خلق

اما آن چیزی را که شخصآ از سخنان آقای ترامپ برداشت کرده ام این است که در دوران ریاست آقای ترامپ حال گروه های تروریستی منجمله مجاهدین خوب نخواهد بود، مواضع آقای ترامپ تا اینجا تماما به ضرر گروه هایی است که سابقه تروریستی دارند، البته برای سازمانی مثل مجاهدین این ضرر ضریب می خورد چرا که اینها ( مجاهدین) ترور مستشاران امریکایی را در دوران شاه در پرونده خود دارند

ادامه مطلب »

ریاست جمهوری دونالد ترامپ و ننگ نامه ولگردهای خیابانی!

ریاست جمهوری دونالد ترامپ و ننگ نامه ولگردهای خیابانی!

گستاخی ولگرد های خیابانی و نامه نگاری به ریاست جمهوری امریکا برگرفته از اشتباهات سیاست دولتمردان پیشین امریکا است که به گروه تروریستی مجاهدین خلق بها دادند و در عین چشم پوشی از جنایات و آدم کشی داعش گونه آن ها و نقض حقوق افراد در بند و اسیر خود که ابتدایی ترین آن ارتباط تلفنی با خانواده شان و ارتباط با دنیای خارج بوده؛ آن ها را از لیست تروریستی خارج و از آن ها حمایت نمودند

ادامه مطلب »

فرقه رجوی بداند آب ریخته دیگر باز نگردد به جوی

فرقه رجوی بداند آب ریخته دیگر باز نگردد به جوی

رجوی برای اینکه بتواند حمایت وزارت امور خارجه و پنتاگون را در آمریکا جلب کند تلاش بسیاری نموده اما معمولا در حد یک بیانیه و سخنرانی موارد ختم می شود این وضعیت در فروپاشی آنها تاثیری نخواهد داشت

ادامه مطلب »

نیک که بنگریم، هولوکاست مهیب تر در آمریکا اتفاق افتاد!

نیک که بنگریم، هولوکاست مهیب تر در آمریکا اتفاق افتاد!

درجواب این سناتور جمهوریخواه سوپر راست باید گفت که هولو کاستی وحشتناک تر ازآنچه معمولا مد نظر است، برعلیه مردم بومی آمریکا وبدست اروپائیان متمدن وصدها سال قبل از هولو کاست معروف درجنگ جهانی دوم رخ داد!

ادامه مطلب »

مجاهدین و شروع کاسه لیسی جدید

مجاهدین و شروع کاسه لیسی جدید

اما دار و دسته فرقه رجوی که همیشه با رویاهای خودشان زندگی میکنند و هرگز به واقعیات توجه نداشته اند٬بجای اینکه عاقلانه تحلیل کنند و مسائل را ببینند٬ نیروهای خود را تخیلات پوشالی وغیر واقعی و این ستون به آن ستون و امسال به سال آینده سر کار میگذارند و انتظار هم دارند که آنها چشم بسته حرفها و تحلیل هایشان را قبول کنند!

ادامه مطلب »

خود نمایی بیوه رجوی مریم قجر عضدانلو و دست به دامن شدن ها

خود نمایی بیوه رجوی مریم قجر عضدانلو و دست به دامن شدن ها

از صحبت های آنا فوتیگا معلوم شد که او هم مثل رجوی فکر می کند و نسبت به کشورش خیرخواه نیست ، او ( فوتیگا ) از تحریم علیه لهستان حمایت می کند و می گوید که تحریم ها حکومت های ظالم را به زانو در می آورد ، در صورتی که دود تحریم ها به چشم عامه ی مردم می رود و مردم را فقیر و به زانو در می آورد ، چه جالب است که فرقه رجوی افرادی را اجیر می کنند که دقیقاً فهم و شعور سیاسی ندارند و همانند خودشان فکر می کنند.

ادامه مطلب »

1 2 3 4 5  ...