• بدین ترتیب ملاحظه میکنید که فرقه ی رجوی با یک کلاغ چهل کلاغ کردن اتفاقات ، خیابان کشی و یا تعریض خیابان های موجود و تسطیح تپه ها درقبرستان ها را – که مشکل ترافیکی عظیمی دارند- ، توهین به این یا آن مرده تلقی میکند و صدای مزورانه ی وا اسفایش گوش شنوندگان را پاره میکند!

  • درحالیکه فرقه ضد میهنی وبدنام ومتاصل رجوی از برای گردهمایی غرب پسند خود در ویلپنت پاریس در10 تیرماه آتی به جمع آوری " آدم " وبا هزینه های گزاف ازپول بادآورده نفتی حمایت صدام وآل سعود ؛ ازاقصی نقاط جهان خاصه اقشار فقیر و مهاجران بی پناه و دشمنان و معاندان رنگ وارنگ ضد ایرانی درتلاش و تکاپواست ؛ نابخردانه حضور حماسی و باشکوه مردمان غیور و انقلابی ایران زمین در راهپیمایی روز جهانی قدس دردفاع از ملت مظلوم فلسطین را ؛ "خیمه شب بازی" قلمداد کرده است .!

  • اما ازطنز روزگار اینکه ، درشورای حقوق بشری که باید ونزوئلا ازآن استعفا دهد، عربستان عضو آنست و ظاهرا ریاست بخش زنان آنرا بعهده دارد، مورد اعتراض دوستان حقوق بشری رجوی ها نیست وچرا باید باشد؟؟!! حتم دارم که اگر یک رسانه ی غربی جرات کرده واین واقعیات رابرمردم روشن کرد، رسانه های رجوی خفه خون گرفته وابدا این خبر را بازتاب نخواهند داد!

  • به محض اینکه این خبر را از سیمای ضد آزادی فرقه شنیدم علیرغم اینکه نزدیک به ۲۵ سال بطورحرفه ای و تمام وقت درتشکیلات مافیایی این جریان بودم و تا حدودی عمق دروغ گویی و شیوه های فریبکارانه آن را با پوست وگوشت حس کردم

  • دیگر اینکه نه کار داعش وبنیانگذارانش به ایران و رژیم آن مربوط است ونه ایران جزو اسرائیل ، عربستان، افسران اطلاعاتی رژیم صدام است که ادعا شود یکی از بنیانگذاران داعش بوده است!! همچنین ، درجریان ترورهای جنایتکارانه ی تهران ، سناتور کم و بیش ترقی خواه و بیش ازحد بی استخوان (برنی سندرز )آمریکائی در سنا پیشنهاد داد که بخاطر این مصیبت وارده به ایران ، مجالس آمریکا عجالتا از وضع تحریم ها علیه ایران خودداری کنند، که مقبول نیافتاد!!

  • اینکه فرزندان هزاران نفرازاین خلق را به اسارت گرفته ودر حرمسراها وکاخ های خود بخدمت گرفته ورفتاری پایین تر از شان یک برده درحق آنها داشته باشند و زمانی که تعدادی ازاین خلق حالا محبوب ودرگذشته قهرمان ، برای دیدار این ازدست رفته های خود به کمپ های اسرای رجوی مراجعه کنند ، به الدنگی و مایه ی ننگ بودن مفتخر شوند!!!

  • من که درداخل کشور زندگی میکنم ، هرگز ازسخنان ولی فقیه ودیگر مقامات رسمی کشور استنباط نکرده ام که آنها چنین نظری دارند! دیگر اینکه لیبرتی یا اشرف از چنان موقعیت زبونی برخوردار بودند که بجز ما اعضای خانواده های گرفتار مناسبات رجوی ، کسی اهمیتی بدان نمیداد و اکثر مردم ایران بااین نام هایی که اینقدر درپیش مامنحوس بودند ، آشنائی نداشتند!

  • او در ادامه برای آن که عظمت انتخابات را بپوشاند، با فریبکاری گفت که نظام در این انتخابات شکست خورده است چرا که آقای رئیسی کاندیدای مورد نظر رهبری بود و چون او انتخاب نشد این نشانه شکست نظام است.

  • البته باید گفت که تلاش های مذبوحانه سران فرقه درطی روزهای اخیر برای بسیج شهروندان خارجی و شرکت دادن آنها در شوی ویلپنت خود تبلیغ خط ایران هراسی که از مدت ها قبل شیوخ عربستان در سطح بین المللی و منطقه ای و بخصوص بعد از دیدار ترامپ از عربستان با آن دست زدند می باشد .

  • شما میتوانید توقعات خود را ازاین خیمه شب بازی ها داشته باشید اما بعد ازاتمام این نمایشات وفیل هوا کردن ها ، خاموش شدن چراغ های پرزرق وبرق وترکیدن بادکنک های رنگارنگ ، چیزی را برخاکستر این رقص وپایکوبی های هیستریک وار ، مشاهده نخواهیم کرد، چنانکه درگذشته هم نکردیم!