• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
عربي  |   English   facebook انجمن نجات    RSS انجمن نجات   تلگرام  انجمن نجات   Contact انجمن نجات  

RSS Feedوارونه نمایی

آه و ناله مریم قجر برای برقراری آتش بس در سوریه

در این راستا فرقه رجوی کوشش می کنند که ترکیه و روسیه را طرف حساب قرار داده و ایران که نقش محوری در این مذاکرات داشته را به حساب نیاورند و در خبرهای خود مدعی می شوند که نقض آتش بس از طرف سوریه و ایران کماکان ادامه دارد ... ادامه مطلب »
درگذشت هاشمی رفسنجانی و تحلیل و تابلوهای غلط رجوی

درگذشت هاشمی رفسنجانی و تحلیل و تابلوهای غلط رجوی

رجوی با این تحلیل های آبکی وغلط خود سالها دل خوش بود ودر ته داستان در هر مرحله ای کاسه کوزه راهبردی واستراتژی اش روی سر خودش خراب می شد . برای تفهیم و اشراف بیشتر به پروسه های طی شده رجوی ها در خصوص تحلیل موقعیت های خطیر رژیم به چند نکته اشاره می کنیم .

ادامه مطلب »

تا مردم باین صورت با شکوه درصحنه اند، سرنگونی درکار نیست !

تا مردم باین صورت با شکوه درصحنه اند، سرنگونی درکار نیست !

شما بازهم نقش غرب را در سرنگونی وعدم سرنگونی رژیم برجسته کرده ونشان داده اید که ابدا مانند ما داخل نشینان و مردم میلیونی به خیابان آمده درتشییع جنازه ی مرحوم رفنسجانی ، تعیین مقدرات کشور را بدست مردم ومسئولینی که بدرستی باین نقش بی مثال مردم واقفند ، عملا نفی میکنید!

ادامه مطلب »

فوت آقای رفسنجانی و تکرار حرفهای رجوی ها در مورد (به اصطلاح) سرنگونی !!

فوت آقای رفسنجانی و تکرار حرفهای رجوی ها در مورد (به اصطلاح) سرنگونی !!

طی این چند روز تمام دستگاه تبلیغاتی فرقه رجوی سعی کردند چهره آقای رفسنجانی را تخریب نمایند در مورد جنگ و سازندگی و ایجاد جمهوری اسلامی ، ایجاد سپاه و اینکه نقطه تعادل حکومت بوده و در نبود او جنگ قدرت در ایران به راه خواهد افتاد

ادامه مطلب »

مرگ، سرنوشت محتوم هر انسان است و ربطی به بحران سیاسی ندارد!

مرگ، سرنوشت محتوم هر انسان است و ربطی به بحران سیاسی ندارد!

متعاقب درگذشت آیت الله هاشمی رفنسجانی ، رسانه های رجوی واربابان آنها ، با مقصد ناامید کردن مردم ایران ، باتمام قوا میکوشند که این مسئله را حقنه کنند که بامرگ این شخصیت بزرگ انقلاب بهمن 1357ایران ، کشور دچار بحران سیاسی میشود و ...

ادامه مطلب »

زوزه کشیدن های مریم قجر بعد از فوت آقای رفسنجانی

زوزه کشیدن های مریم قجر بعد از فوت آقای رفسنجانی

اما جای تاسف و بدبختی برای مجاهدین می باشد که از سال 84 مسعود رجوی رهبر گروه مجاهدین غیب شده و جرئت بیان مردن او را ندارند .با وجود اینکه ترکی فیصل آل سعود مهر تاکید مرگ مسعود را اعلام کرد. بازهم پنهان میکنند

ادامه مطلب »

فوت آقای رفسنجانی و تکرار سریال مزخرفات مریم رجوی

فوت آقای رفسنجانی و تکرار سریال مزخرفات مریم رجوی

خانم رجوی دوران عوام فریبی وگندم نمایی و جو فروشی دیگر گذشته است. اگرقدری وجدان و صداقت برایت باقی مانده کمی از فشار به روی نیروهای تحت اسارت درآلبانی کم کن و نیروها را در انتخاب مسیرزندگی آزاد بگذار تا به شما ثابت شود سرنگونی یعنی چه...

ادامه مطلب »

آه و ناله مریم قجر برای برقراری آتش بس در سوریه

آه و ناله مریم قجر برای برقراری آتش بس در سوریه

در این راستا فرقه رجوی کوشش می کنند که ترکیه و روسیه را طرف حساب قرار داده و ایران که نقش محوری در این مذاکرات داشته را به حساب نیاورند و در خبرهای خود مدعی می شوند که نقض آتش بس از طرف سوریه و ایران کماکان ادامه دارد

ادامه مطلب »

محمد اقبال بد دهن و رجویست ، تحلیگر منطقه ای شده!

محمد اقبال بد دهن و رجویست ، تحلیگر منطقه ای شده!

این شخص اینقدر بد دهن است که انسان ازخواندن توهین هایی که به خواهر خودش که جرات جدا شدن ازمناسبات ضدانسانی رجوی را داشت ، کرده، وجود عرق شرم را بر پیشانی خود احساس میکند!

ادامه مطلب »

تحلیل سیاسی دعا نویسی که نیست عمو خزائی!

تحلیل سیاسی دعا نویسی که نیست عمو خزائی!

با وجود اینکه این تشکیلات ازنظر مردمی وسیاسی بودن دردرجات زیر صفر قرار دارد، اما از لحاظ مافیایی بودن البته که درایران بی نظیر است وشما ازاین بابت دارای رکورد بوده ومیتوانید بدان افتخار کنید! مسئله دراینجاست که هرگز یک تشکیلات مافیایی با پدر خوانده ی خودکامه ، مردم کشوری را به رهائی وسعادت نمی رساند وبلکه من حیث المجموع برعلیه منافع مردم- بیشتر زحمتکشان – عمل میکند!!

ادامه مطلب »

تبلیغات پوچ مجاهدین خلق و حامیانشان درباره ی سوریه

تبلیغات پوچ مجاهدین خلق و حامیانشان درباره ی سوریه

مسعود خدابنده نیز درباره ی بافته های فرقه ی رجوی، می گوید:" مجاهدین خلق برای نقشی که در دادن اطلاعات دروغ و پروپاگاندا ایفا می کند بدنام است." او این گونه پرده از ماهیت فریبکار این فرقه بر می دارد :" بارها در طول سال های گذشته ، مجاهدین خلق برای اطلاعات و گزارش های غلط در مواردی چون مذاکرات 1+5 با ایران، بی حیثیت شدند

ادامه مطلب »

1 2 3 4 5  ...