• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
عربي  |   English   facebook انجمن نجات    RSS انجمن نجات   تلگرام  انجمن نجات   Contact انجمن نجات  

RSS Feedماشین تبلیغاتی مجاهدین

درتبعیت از اربابان، رسانه های رجوی چه میگویند و دیگران چه می نویسند!

متعاقب به سنگ خوردن سرهایی که بدون مطالبات زمان ، همه ی اخبار خود را به نقل از رسانه های غربی- صهیونیستی که خود اخبار و تفسیرهایشان را در راستای مدافعه از منافع یک درصدی های حاکم برجهان تنظیم وپخش میکنند – رفته رفته انسان های باشرف که درتوسل مطلق به این رسانه های سلطه گران، دچار اشتباه مهلکی شده اند و شاید خود نیز قربانی این ساده لوحی شده اند ، درمی یابند که باید به گفته های دیگران هم توجه نموده وازسطحی نگری، اغفال شدن وخودزنی جلوگیری کرد!... ادامه مطلب »
مردم کار میکنند و مریم رجوی هن هن!

مردم کار میکنند و مریم رجوی هن هن!

درحالی که مراجعه ی مردم تهران برای اهدای کمک و خون به آسیب دیدگان واقعه ی دلخراش فرو ریختن ساختمان پلاسکو ، حماسه ی دیگری ازهمبستگی ملی ونوع دوستی را نشان داد، مریم رجوی هم خواست ازاین بلبشو استفاده کرده و با فراخوان دادن برای کمک به قربانیان این حادثه، تبلیغی برای خودش کرده باشد!

ادامه مطلب »

توصیه های محمد رضا شاه و مریم رجوی به غرب !

توصیه های محمد رضا شاه و مریم رجوی به غرب !

تو این مظلوم نمایی را بخاطر پنهان نگهداشتن روابط مالی- سیاسی با ارتجاع منطقه ، صهیونیزم وامپریالیزم - ارباب همه ی اینها - مطرح میکنی که با نشاندن ترکی الفیصل ها وجان مک کین ودیگران بر بالای منبر خطابه ی خود ، چهره نموده وهیچ کس قادر به کتمان این خفت وخواری وارده بر شما نیست!

ادامه مطلب »

با پیوستن به رجویه ، نمیتوان مدافع آزادی شد؟!

با پیوستن به رجویه ، نمیتوان مدافع آزادی شد؟!

باند رجوی که یکی از عوامل اصلی اعدام های دهه ی 1360بود و دراصل استارت اصلی را این کارها را این گروه دغلکار زد درصدد طلبکاری شدید هم برآمده وهر روز عضوی از خانواده ی دست رفتگان بر سر هیچ را به پای تلویزیون آورده وادعای دادخواهی میکند!

ادامه مطلب »

مریم رجوی هوادارانش را به دنبال نخود سیاه فرستاد

مریم رجوی هوادارانش را به دنبال نخود سیاه فرستاد

مجموع کسانی که در زندان ها اعدام شدند و کسانی که در عملیات خائنانه فروغ جاویدان کشته شدند به 3000نفر هم نمی رسند اما مریم رجوی آماری هولناک اما بیشتر مضحک ارائه داده و هوادارانش را بدنبال نخود سیاه فرستاده تا چند وقتی سرگرم این پروژه باشند

ادامه مطلب »

درتبعیت از اربابان، رسانه های رجوی چه میگویند و دیگران چه می نویسند!

درتبعیت از اربابان، رسانه های رجوی چه میگویند و دیگران چه می نویسند!

متعاقب به سنگ خوردن سرهایی که بدون مطالبات زمان ، همه ی اخبار خود را به نقل از رسانه های غربی- صهیونیستی که خود اخبار و تفسیرهایشان را در راستای مدافعه از منافع یک درصدی های حاکم برجهان تنظیم وپخش میکنند – رفته رفته انسان های باشرف که درتوسل مطلق به این رسانه های سلطه گران، دچار اشتباه مهلکی شده اند و شاید خود نیز قربانی این ساده لوحی شده اند ، درمی یابند که باید به گفته های دیگران هم توجه نموده وازسطحی نگری، اغفال شدن وخودزنی جلوگیری کرد!

ادامه مطلب »

دراین خیمه شب بازی جدید رجوی ها، چیز تازه ای مطرح نشده!

دراین خیمه شب بازی جدید رجوی ها، چیز تازه ای مطرح نشده!

با وجود اینکه جریان این کنفرانس تکراری که روزجهانی مبارزه با خشونت علیه زنان را بهانه قرار داده بود، بطور مکرر از سیمای ضد آزادی رجویه پخش شد ودررسانه های اقماری آن به قلم فرسایی های مبسوطی دراین مورد پرداخته، برای صدباره کاری، جریان این کنفرانس رسوا را اززبان راست ترین رسانه ها بازگو کرده ودررسانه های مختلف اش به رخ کشیده است!

ادامه مطلب »

آماده سازی های فرقه تروریستی رجوی در آستانه قیام دانشجویی

آماده سازی های فرقه تروریستی رجوی در آستانه قیام دانشجویی

مریم رجوی هرساله در آستانه قیام دانشجویی با خرج کردن کمی دلار تعدادی را در ایران اجیر میکند تا عکسها و بروشورهای به اصطلاح رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت را در کوچه ها و خیابانها و در محل های عمومی به نمایش بگذارند و از آن فیلم و عکس تهیه کنند و برای سیمای آزادی بفرستند و برای خانم رجوی به به و چه چه به راه بیندازند .

ادامه مطلب »

تلاش های بر باد رفته و سرمایه گذاری های بی نتیجه ی رجوی

تلاش های بر باد رفته و سرمایه گذاری های بی نتیجه ی رجوی

با موفقیت ترامپ بر کرسی ریاست جمهوری امریکا، موضع گیری ها و رجزخوانی های آبکی رجوی شروع شده و شرایط اقتصاد امریکا را بحرانی اعلام می کند و با حرف های صد من یه غاز می خواهد اعلام وجود کند،مگر مرده متحرک کسی برای نظریه اش ارزشی قائل است.

ادامه مطلب »

اوج استیصال دستگاه تبلیغاتی فرقه رجوی

اوج استیصال دستگاه تبلیغاتی فرقه رجوی

وقتی سایت ها و خبرها را دنبال می کنیم چند مورد از تبلیغاتی که فرقه رجوی با جار و جنجال از داخل کشور تعریف نموده به چشم می خورد که هم به غایت مسخره و هم کاملاً روشن است که فرقه رجوی به چه حال نزار و فلاکتی دچار شده که سعی می کند با نشان دادن چند عکس تبلیغی از داخل کشور وانمود نماید که هنوز کسی آنان را تحویل می گیرد ....

ادامه مطلب »

به راستی که وقاحت بچه مرشد های رجوی را پایانی نیست!

به راستی که وقاحت بچه مرشد های رجوی را پایانی نیست!

ادی محسنی که یک بچه مرشد رجوی است، بعد ازگذشت چند دهه از سقوط دیوار برلین که درابتدا تصور می رفت که این سقوط به معنی رهائی بشریت ازاستبداد شرقی است و به زودی فهمیده شد که آغاز تک قطبی شدن جهان واعمال جور وستم هرچه بیشتر براکثریت مردم بود، همچنان....

ادامه مطلب »

1 2 3 4 5  ...