• رجویها این دشمن دون وابله غافل ازاینکه نه تنها آرایشگران بل سایرصنوف ازهمنوعان عزیز وخون گرم میهن عزیزمان ایران با تمام امکانات داوطلبانه به راهپیمایان سرویس دهی میکردند وازاین امرانسانی وانقلابی لذت میبردند.

  • درحالی که مراجعه ی مردم تهران برای اهدای کمک و خون به آسیب دیدگان واقعه ی دلخراش فرو ریختن ساختمان پلاسکو ، حماسه ی دیگری ازهمبستگی ملی ونوع دوستی را نشان داد، مریم رجوی هم خواست ازاین بلبشو استفاده کرده و با فراخوان دادن برای کمک به قربانیان این حادثه، تبلیغی برای خودش کرده باشد!

  • تو این مظلوم نمایی را بخاطر پنهان نگهداشتن روابط مالی- سیاسی با ارتجاع منطقه ، صهیونیزم وامپریالیزم - ارباب همه ی اینها - مطرح میکنی که با نشاندن ترکی الفیصل ها وجان مک کین ودیگران بر بالای منبر خطابه ی خود ، چهره نموده وهیچ کس قادر به کتمان این خفت وخواری وارده بر شما نیست!

  • باند رجوی که یکی از عوامل اصلی اعدام های دهه ی 1360بود و دراصل استارت اصلی را این کارها را این گروه دغلکار زد درصدد طلبکاری شدید هم برآمده وهر روز عضوی از خانواده ی دست رفتگان بر سر هیچ را به پای تلویزیون آورده وادعای دادخواهی میکند!

  • مجموع کسانی که در زندان ها اعدام شدند و کسانی که در عملیات خائنانه فروغ جاویدان کشته شدند به 3000نفر هم نمی رسند اما مریم رجوی آماری هولناک اما بیشتر مضحک ارائه داده و هوادارانش را بدنبال نخود سیاه فرستاده تا چند وقتی سرگرم این پروژه باشند

  • متعاقب به سنگ خوردن سرهایی که بدون مطالبات زمان ، همه ی اخبار خود را به نقل از رسانه های غربی- صهیونیستی که خود اخبار و تفسیرهایشان را در راستای مدافعه از منافع یک درصدی های حاکم برجهان تنظیم وپخش میکنند – رفته رفته انسان های باشرف که درتوسل مطلق به این رسانه های سلطه گران، دچار اشتباه مهلکی شده اند و شاید خود نیز قربانی این ساده لوحی شده اند ، درمی یابند که باید به گفته های دیگران هم توجه نموده وازسطحی نگری، اغفال شدن وخودزنی جلوگیری کرد!

  • با وجود اینکه جریان این کنفرانس تکراری که روزجهانی مبارزه با خشونت علیه زنان را بهانه قرار داده بود، بطور مکرر از سیمای ضد آزادی رجویه پخش شد ودررسانه های اقماری آن به قلم فرسایی های مبسوطی دراین مورد پرداخته، برای صدباره کاری، جریان این کنفرانس رسوا را اززبان راست ترین رسانه ها بازگو کرده ودررسانه های مختلف اش به رخ کشیده است!

  • مریم رجوی هرساله در آستانه قیام دانشجویی با خرج کردن کمی دلار تعدادی را در ایران اجیر میکند تا عکسها و بروشورهای به اصطلاح رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت را در کوچه ها و خیابانها و در محل های عمومی به نمایش بگذارند و از آن فیلم و عکس تهیه کنند و برای سیمای آزادی بفرستند و برای خانم رجوی به به و چه چه به راه بیندازند .

  • با موفقیت ترامپ بر کرسی ریاست جمهوری امریکا، موضع گیری ها و رجزخوانی های آبکی رجوی شروع شده و شرایط اقتصاد امریکا را بحرانی اعلام می کند و با حرف های صد من یه غاز می خواهد اعلام وجود کند،مگر مرده متحرک کسی برای نظریه اش ارزشی قائل است.

  • وقتی سایت ها و خبرها را دنبال می کنیم چند مورد از تبلیغاتی که فرقه رجوی با جار و جنجال از داخل کشور تعریف نموده به چشم می خورد که هم به غایت مسخره و هم کاملاً روشن است که فرقه رجوی به چه حال نزار و فلاکتی دچار شده که سعی می کند با نشان دادن چند عکس تبلیغی از داخل کشور وانمود نماید که هنوز کسی آنان را تحویل می گیرد ....