• دم زدن از صلح و اینکه ما و رهبری فرقه هیچ وقت خواهان درگیر و جنگ نبودیم شعاری بیش نیست هنوز یادمان نرفته وقتی بین ایران و عراق صلح شد رجوی در برنامه تیم های عملیاتی که به داخل می فرستاد و یا در نشست های عمومی عنوان می نمود که باید عملیات های مرزی را بیشتر کنیم تا حکومت ایران دوباره با عراق وارد جنگ شود و ما بتوانیم از این موقعیت برای خودمان که همانا حمله به ایران می باشد استفاده نمائیم . پس چطور اکنون شعار صلح خواهی سر داده و بر سر و سینه خود می زنید که ما از ابتدا خواهان صلح بودیم .

  • بعد از علنی شدن طلاق وی با زن اولش مریم قجر ، تن به کار کثیفی داد اینکه زنش را به عقد دوست تشکیلاتی اش یعنی رجوی در آورد و از طرف دیگر به جای انجام آیین عرف اسلامی در مورد طلاق و سر رسیدن عده زن دست به کار کثیفی زده و در یک معامله همانند بازی در قمار با رجوی یکی را داد و دیگری را گرفت .

  • اگر وی قدری عقل در کله پوکش وجود داشت ابتدا باید به این سئوال جواب می داد که چرا رجوی حقه باز مانع ملاقات خانواده ها در لیبرتی می شود ؟چرا رجوی زن باره اجازه خروج فوری افراد از عراق را نمی دهد؟ چطور مسئولین دست چین شده فرقه همچون وی توانسته است از عراق خارج شود و چرا بقیه افراد نمی توانند ؟ لاف و گزاف های ملیجک دربار رجوی زن باره از بس تکراری شده دیگر نمی تواند کسی را بفریبد .

  • مهدی ابریشمچی یکی از خونخوارترین و جنایت کارترین افراد فرقه بدنام رجوی که تاریخ بشریت جنایت های او را ثبت و ضبط کرده است ، در صحبت های خود به 30 دی اشاره کرد و گفت: اگر از من سوال کنید که مهم ترین وقایع تاریخ مردم ایران در دهه اخیر- تا آنجایی که به سرنوشت خلق و آزادی در ایران مربوط می شود چیست ، من بدون تردید جواب می دهم: اولاً ، نجات جان مسعود و در نتیجه یک مبارزه بین المللی به رهبری کاظم رجوی.

  • پر واضح است که بیان چنین وضعیتی با اشاره به سیاستی که رجوی برگزید بسیار معنادار است، به گونه‌ای که بزرگترین ضربه به مجاهدین را جدایی بنی صدر و نتیجه بلافصل اقدام رجوی در همدستی با رژیم صدام می داند، باید توجه داشت که این همان بنی صدری است که مجاهدین با سرمایه گذاری استراتژیک بروی آن قرار بود با جداکردن وی از حاکمیت بزرگترین ضربه را به جمهوری اسلامی …

  • اکنون روی صحبتم با مهدی ابریشمچی است. واقعا ننگ و نفرین و شرم برای تو٬ کمترین است! تو و اربابت مسعود و مریم تا خرخره در لجن زار وابستگی و نوکری فرو رفته بودید٬ دیگر چرا و از کی دفاع میکنی؟! اکنون که دست شما برای همه رو شده است و فیلمهای شما در حال دریافت چمدان های پر ازپول بدست همه افتاده است٬ دیگر اکنون چرا این مزخرفات بهم میبافی؟! ای ملیجک !خوب گوش کن! تو و سازمان تو و ارباب وطن فروش تو همین الان هم تا خرخره وابسته هستید و نان شب تان را از همان پولی میخورید که بخاطرش وطن فروشی کرده اید و میکنید! آنزمان برای عراقی ها اطلاعات جمع میکردید و پول میگرفتید٬ الان برای اسراییل این کار را میکنید!

  • تو که میخواهی رهبر شوی و جای زبل خان بنشینی٬ باید شجاعتر از این حرفها باشی! راستی در مصاحبه ات٬ حتما در خصوص وطن فروشی های سازمان٬ در خصوص فروختن اطلاعات سربازان ایرانی به ارتش صدام٬ در رابطه با اینکه چه میگرفتید که حاضر به مزدوری میشدید حتما توضیح بده! چون قطعا٬ (خلق قهرمان ایران) مشتاق شنیدن شاهکارهای شما خواهد بود!

  • وی که پس از اشغال خاک عراق توسط آمریکا مخفیانه به فرانسه اعزام شد . نقشی که امروزه ابریشمچی بدان مشغول است برگزاری کنفرانس های خبری و ارایه اطلاعاتی است که دولت های غربی با پوش اپوزیسیون در اختیار این فرقه قرار می دهند که نمونه بارز آن جاسوسی علیه فعالیت های نیروگاههای هسته یی و همچنین همکاری با سرویس های جاسوسی آمریکا « سیا » و اسرائیل « موساد » برای ترور دانشمندان هسته ای کشور است .

  • زمانی که اولین ملاقات فرماندهان امریکایی با مسئولین سازمان در قرارگاه اشرف برگزار شد مهدی ابریشم چی با حالتی نزار و بسیار از موضع پایین کنار یکی از فرمانده هان امریکایی راه می رفت و با انگلیسی دست و پا شکسته باو التماس می کرد که ما از ابتدا مخالف صدام بودیم و به نیروهایش دستور دهد که به ما حمله نکنند! همان لحظه چیزی که از ذهن گذشت این بود که نگاه (برادر شریف) !!! و بعد از اینکه قبول کرده بودند که تمامی سلاحها را تحویل دهند همین مهدی ابریشمچی در نشستی گفت که سر امریکایی ها کلاه گذاشتیم و با آنها توافق کردیم!

  • ابریشم چی با ارسال نشریات وسایر جراید فرقه اش به داخل کمپ اسرا شروع به تبلیغات دروغین مبنی بر اینکه او قصد دارد آنها (اسرا)را آزاد کند کرد واز این طریق با فشار ماموران عراقی عده ای از اسرا را مجاب و مجبور به مطا لعه اجباری نمود همین سناریو موجب شد صدام را متقاعد سازد که آنها سمپات او هستند و آمار قابل توجهی را به سرقت برد . البته این فروش اسیر از جانب صدام در قبال اطلاعات دهی وجاسوسی رجوی برای صدام محقق شد.