• زهرا جان ایران خیلی زیباست هیچ جایی وطن آدم نمیشه. هرچقدر هم روزگار سخت باشه در کنار خانواده تحمل راحت تره. مگه ما چقدر توی این دنیا زنده ایم که اینهمه از هم دور باشیم. چه فایده ای داره . زهرا جان تو نوه دار شدی اما خودت خبر نداری یعنی رجویهای وطن فروش این اجازه را به تو نمیدن که با تنها فرزندت تماس داشته باشی.

  • دایی گلم شناختی؟ آفرین .این من هستم که توبغل تون هستم . میدونستم ما رو فراموش نکردی. آره منم صفورا همان دختر کوچولویی که عروس دایی صدایش می کردی حالا ازآن روزها خیلی گذشته. عروس دایی صفورا دخترخواهرت بتول بزرگ شده ازدواج کرده وحالا مادر دو فرزندهستم جایت روز عروسی من خیلی خالی بود. ای کاش بودی و منو در لباس سفید عروسی می دیدی .

  • عموجان بخداقسم میخورم که تمام خانواده‌های جمالی بجز دوری شما هیچ مشکلی ندارند تورا به خدا دیگر بس است وبرادرانت و خواهرانت ازچشم انتظاری پیر شدند وهیچ دلخوشی نداریم وشب وروز چشم به راه توهستیم.

  • سلامى به وسعت 32سال انتظار را تقديم حضورت ميکنم تاعمق دلتنگى من وخانواده ات براى ديدنت معلوم باشد. هرگز در مخيله ام نميگنجيد دست سرنوشت چنين انتظار بى پايانى را براى ما رقم بزند. بهار زيبا آمده و طبيعت نو شده اما غم سنگينى وجود ما را احاطه کرده است. امسال به ياد مادرمان هفت سين ما در سفره اى سياه همراه با شمع وماهى نوار سبزه سياه وعکس پدر ومادر با روبان سياه انداخته شد وغم دورى از تو وآرزو به دل ماندن آنها عجيب قلبمان را ميفشرد.

  • فرزندم ، ما والدین در اواخر عمر خود هستیم و اگر به دستان لرزان ، یارای کمک نداری ، لطفا به خودت فکر کن واز خودت دور نشو ، زیرا که آنگونه تو را می شناسیم ، بچه ای نبودی که پدرو مادرت را فراموش کنی

  • اطمینان دارم تودراسارت ودرکنترل رجویها با مغزشویی که میکنند قادربه دیدن واقعیت نیستی ودرصورت خروج ازتشکیلات سیاه رجویها وبازگشت به جامعه مثل سایرجداشده ها درخواهی یافت که عمروجوانی ات به تباهی و به بطالت رفته است .

  • تو روخدا بجنبین سال نو هم داره می رسه. سی سال زندگی کردن بدون برخورداری ازحس پدر شدن وهمسر دار شدن! به جایی رسیدین! و اون رجوی همه چیزتونو ازتون گرفت. نذارین تو سال های آینده مثل همون سی سال با چشم انتظاری که پدرومادرتونو رجوی گرفت ؛ خواهر و بردارا و خواهر زادها وبرادرزادها رو ازتون بگیره با چشم انتظاری.

  • همه اینها به خاطردیدن شما بود. به خاطردلتنگیهای مادربود. بخاطرگریه های شبانه ى خواهر بود.هروقت آلبوم راورق زدیم پرازخاطره بود.حالابا کوله باری ازخاطره چیزی جز اشک و آه و افسوس برایمان باقی نمانده است . ما امسال منتظرعیدی از شما عزیزان هستیم

  • ؟ آيا به ما هم فکر ميکنى؟ حتما فکر ميکنى. به آخرين بازمانده ها، به برادرانت که پير شدند به فروزان که روى قلم دوشت بزرگ شده وحالا دوتا پسراش سربازن. به دخترا ونوه هاى من. به بچه هاى فرشاد ومهرناز ومينا که ازته دل دايى وعمو بهت ميگن ولى هنوز نديدنت. به خدا دل همه تنگه

  • چرا به فکر افراد خانواده ات نیستی؟ دستکم به فکر مامان باش.. که میدانی چقدر زحمت برایت کشیده است . این درخواست عجیب و قریبی نیست که نتوانی انجام بدهی. یعنی رجویها همین یک تماس با خانواده را هم ازشما آنهم در کشور آلبانی سلب کرده اند!؟