• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
عربي  |   English   facebook انجمن نجات    RSS انجمن نجات   تلگرام  انجمن نجات   Contact انجمن نجات  

RSS Feedآلبانی

از کمپ سالمندان رجوی در آلبانی چه خبرها؟

در نشست ها و بحث های درون تشکیلاتی و چشم انداز سازی های فرقه ای به اسیران رجوی نوید داده شده که زمینی به اندازه طول و عرض اشرف نه یک متر کمتر و نه یک متر بیشتر از دولت آلبانی خریداری شده که اشرفی در آلبانی بنا نهاده شود ... ادامه مطلب »
از کمپ سالمندان رجوی در آلبانی چه خبرها؟

از کمپ سالمندان رجوی در آلبانی چه خبرها؟

در نشست ها و بحث های درون تشکیلاتی و چشم انداز سازی های فرقه ای به اسیران رجوی نوید داده شده که زمینی به اندازه طول و عرض اشرف نه یک متر کمتر و نه یک متر بیشتر از دولت آلبانی خریداری شده که اشرفی در آلبانی بنا نهاده شود

ادامه مطلب »

نامه سرگشاده خانم زهرا معینی به آقای ادی راما نخست وزیر کشور آلبانی

نامه سرگشاده خانم زهرا معینی به آقای ادی راما نخست وزیر کشور آلبانی

آقای نخست وزیر، حال، سوال اینجا است چه شده مهدی ابریشمچی ادعا دارد سران فرقه در آلبانی دست بالا را دارند یا می خواهند داشته باشند؟. آیا صدامی دیگر حامی آنها شده که وی این چنین خط و نشان می کشد؟

ادامه مطلب »

از چه باید کرد ؟ تا چه کنم چه کنم های فرقه رجوی ؟!

از چه باید کرد ؟ تا چه کنم چه کنم های فرقه رجوی ؟!

در طی ارتباط های تلفنی اعضای جداشدۀ فرقه در آلبانی با خانواده هایشان بعد از مدت ها اسارت وعدم هرگونه تماس حاکی از این می باشد که شرایط بسیار نگران کننده و بدور از رعایت حقوق انسانی با حضور مریم قجر در تیرانا پایتخت کشور آلبانی در تشکیلات فرقه حاکم است

ادامه مطلب »

آلبانی پایان راه فرقه رجوی

آلبانی پایان راه فرقه رجوی

همانطوری که قبلاٌ در نوشته هایم گفته بودم آلبانی برای فرقه آخر خط است آلبانی جایی است که به تدریج تشکیلات رجوی از هم گسسته و می پاشد تا جایی پیش خواهد رفت دیگر نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان .

ادامه مطلب »

موج اعتراضات و ریزش در فرقۀ رجوی در آلبانی و سراسیمگی سران فرقه

موج اعتراضات و ریزش در فرقۀ رجوی در آلبانی و سراسیمگی سران فرقه

سوال اصلی از سران فرقه بخصوص مریم قجر عضدانلو این است که با این باج دادن ها وبا پول دهن بستن ها تا کی می توانند جنایت های درون تشکیلات خودشان را پنهان کنند آیا برای تمام سالیان می توانند این ریل را ادامه بدهند؟ آیا فکر نمی کنند با این دسته بندی افرادی که سابقه کمی دارند و در عراق تبدیل به گوشت دم توپ شده بودند الان آیا حقشان است که این طور با این افراد رفتار می کنند؟.

ادامه مطلب »

دولت آلبانی باید به وعده هایش عمل کند!

دولت آلبانی باید به وعده هایش عمل کند!

متاسفانه اما، خبر های نگران کننده ای دایر بر تداوم کلاس های مغزشویی دراردوگاه آلبانی به گوش می رسد وصحبتی از حضور روانپزشکان مقرر شده دراین اردوگاه نمیشود وبجای آن پاره ای ازمنابع اظهار می دارند که مریم رجوی ، بطور مخفیانه باین اردوگاه سفر نموده وازقول مسعود رجوی مجهول الحال به این اسرا توصیه نموده

ادامه مطلب »

حمایت چشم بسته آلبانی از فرقه رجوی

حمایت چشم بسته آلبانی از فرقه رجوی

سئوال من از رئیس جمهور و مسئولین دولت آلبانی این میباشد که چرا با وجود این همه سند جنایت و خیانتهای سران سازمان تروریستی مجاهدین که در کشتار اکراد شیعی عراق و یا مردم مظلوم کشورمان مشارکت مستقیم داشتند و تمامی مدارک حتی شواهد زنده نیز حاضر بوده ، بازهم مبادرت به پادگان سازی و مهیا نمودن بستر تروریسم در قلب اروپا مینمایند

ادامه مطلب »

چه کسی مانع از ورود خبرنگاران به مقر فرقه رجوی در آلبانی است؟

چه کسی مانع از ورود خبرنگاران به مقر فرقه رجوی در آلبانی است؟

تصاویری از محل استقرار نفرات فرقه در تیرانا - همانطور که ملاحظه می کنید شیشه تمامی پنجره‌ها با کاغذ پوشانده شده است و برای کنترل تردد نفرات، دو نفر به عنوان نگهبان در جلوی درب مستقر هستند. آیا این نمونه ها نشان نمی دهد که درخواست و شعارهایی که درباره حضور خبرنگار در لیبرتی می دادند تنها فریبی برای کارشکنی در کار انتقال اعضاء بوده است؟

ادامه مطلب »

فروپاشی تشکیلاتی رجوی در آلبانی

فروپاشی تشکیلاتی رجوی در آلبانی

آنها در تناقضات خود طرح کرده اند که تکلیف ارتش آزادی چه خواهد شد و با توجه به عدم حضور فیزیکی در مرزهای ایران، سرنگونی چگونه انجام می شود.وضعیت ما در آلبانی به چه صورت است و تا کی در این کشور خواهیم بود؟ آیا در این کشور خواهیم مرد؟ چه وقت زمان دیدار شیر همیشه بیدار و رجوی فرا خواهد رسید؟

ادامه مطلب »

در کمپ سالمندان فرقه رجوی در آلبانی چه می گذرد؟

در کمپ سالمندان فرقه رجوی در آلبانی چه می گذرد؟

اکنون نیروها و اسیران بریده و به شدت مسئله دار اعزامی به آلبانی نمی دانند ازچه کسی و چگونه طلب کاری کنند. رجوی نیست. مریم هم در فرانسه و اصلا با آنها رودررو نشده و نمی شود و آنها هم از اسارتگاه جدید آلبانی نمی توانند خارج شده ویا دست به هیچ اقدامی بزنند .

ادامه مطلب »

1 2 3 4 5  ...