خانواده های اسیران فرقه رجوی


فرقه رجوی در آلبانی

  • گروگانهای آلبانی را آزاد کنید

    نیروهای فرقه رجوی از پایین تا بالا در اصل گروگان جهل و تباهی هستند. در این میان اما گروگانهای آلبانی وضعیت شان از همه بدتر است. آنان همچنان از حق انتخاب سیاسی و فردی و...

  • سناریوی مشمئزکننده فرقه مجاهدین علیه جداشدگان در آلبانی

    جداشدگان و مسئله داران انتقال داده شده به تیرانا که هم اکنون در خروجی اسارتگاه تیرانا نگهداری می شوند درواقع یک پایشان در بیرون ویک پای دیگردر درون اسارتگاه است . آنها با گروگانگیری بخاطر...

  • مشکلات جدا شده ها در آلبانی

    من ماهها تلاش کردم تا به خودم بقبولانم که در دنیای آزاد هستم و نه در مناسبات مجاهدین خلق، مناسباتی که حتی به خواهر و برادرش شک دارند که این مسائلی را که گفتم رعایت...