اشپیگل آن لاین

  • تروریسم فرقه مجاهدینسو ءظن ایرانیان تبعیدی علیه جنگجویان سابق

    سو ءظن ایرانیان تبعیدی علیه جنگجویان سابق

    سازمان که جنگجویان آن تحت حفاظت نیروهای نظامی آمریکا در جنوب عراق قرار دارند به شدت به عنوان یک گروه ایزوله محسوب میشود. بعضی از ایرانیهای تبعیدی نسبت به شخصیت پرستی مذهبی این گروه که تاکنون در مقابل رهبر خود مریم رجوی دارند بدگمان میباشند…

دکمه بازگشت به بالا