مرور

سایت راه نو

تابستان خونین 60

بعد از ۳۰ خرداد سال ۱۳۶۰ و ورود فرقه رجوی به فاز نظامی و نبرد مسلحانه با جمهوری اسلامی ، اقدامات مرحله ای متفاوتی از سوی این جریان تروریستی در قالب انفجارات ، ترورهای خشونت بار خیابانی ، مقابله نظامی در خیابان همانند ۵ مهر سال ۱۳۶۰ و

تلاش های اعضای جدا شده مجاهدین به بار نشست

در کنار همه اینها، همراهی جداشدگان با خانواده ها در سه سال و نیم تحصن و پایداری در پشت درهای بسته قرارگاه اشرف و لیبرتی بود که منجر به برچیده شدن یکی از مخوف ترین زندان های ذهنی و فرقه ای تشکیلات مجاهدین در خاک عراق را رقم زد. بعد از

عقب گرد تا عمق اردوگاه آلبانی

از ویلپنت پاریس تا تظاهرات بروکسل، عقب گرد تا عمق اردوگاه آلبانیتظاهرات روز ۲۵ خرداد ۹۸ در بروکسل نقطه عطفی در شکست فعالیت های تبلیغی مجاهدین در عرصه بین المللی محسوب می شود. شکاف بوجود آمده از ویلپنت پاریس ۹۷ تا تظاهرات بروکسل ۹۸ ،

پول های کثیف برای پیشبرد اهداف سران مجاهدین در آلبانی

نفوذ در دولت آلبانی تنها به باندهای قاچاق مواد مخدر ختم نمی شود.به اعلام رسانه های بین المللی، مافیای مجاهدین نیز در این دولت نفوذ داشته و پول های کثیف سران مجاهدین برای پیشبرد اهداف غیر قانونی این گروه بویژه بر علیه جداشدگان به