مرور

سایت نیم نگاه

مجاهدین ـ ناکامی جنگ مسلحانه، بن بست یک استراتژی

رهبران مجاهدین در بیش از سه دهه با پشت و پا زدن به الزامات زیست در دنیای مدرن و بی اهمیتی به گزاره های اخلاقی و عدم پایبندی به ضرورت ها و ایده های انسانی در قلمرو سیاست، دست به خشونت همه جانبه و افسار گسیخته زدند. آنان همچنین با بکارگیری…

زمزمه های تازه

دیروز در یکی از آدرس های اینترنتی وابسته به سازمان یکی از نفرات سازمان با بیان شعری!! از شیر خفته!!، منظور مسعود رجوی خواسته بود وعده دیدارش را با خلق قهرمان ایران و اشرفیان تحقق بخشد!! یا به عبارتی محدودیت ها برطرف شده و ما انصار خلق…

بازی دو گانه هژمونی حاکم بر امریکا با فرقه ستیزه جوی مجاهدین

میبایست مقامات دولت امریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا سران و رهبری مجاهدین را وادار و مجاب کنند تا به شیوه ها و روش های مسالمت آمیز تن دهند و نسبت به اتخاذ استراتژی ترور در بیش از سه دهه و کشتار و ترور هزاران نفر از شهروندان ایرانی و عراقی…