فرهاد جواهری یار

  • اعضاء جداشده از فرقه رجویاز اوین تا ابوغریب

    از اوین تا ابوغریب

    از اوین تا ابوغریب مجموعه ای است از خاطرات آقای فرهاد جواهری یار که سال های زیادی را با فرقه رجوی گذرانده است. او در این کتاب به طرزی مو شکافانه و تحلیل گرایانه آن چه را که در این سال ها به اعضاء فرقه…

دکمه بازگشت به بالا