مریم سنجابی

 • اعضاء مجاهدین خلقفهیمه اروانی

  فهمیه اروانی کیست؟

  آشنایی با سوابق ننگین مسئولین مجاهدین و سرکوب وحشیانه زنان فهیمه اروانی از مسئولین درجه یک سازمان است که سابقه فاز سیاسی و مبارزه در زمان شاه ندارد. وی در آلمان با سازمان آشنا و جذب تشکیلات شد. با یک هوادار در سازمان ازدواج کرد.…

 • استراتژی خشونت طلبانهمینو فتحعلی و مهری موسوی

  چگونگی قتل مهری موسوی و مینو فتحعلی در کمپ مجاهدین

  مهری موسوی دانشجو و تحصیل کرده آمریکا بود. هنگامی که به عضویت شورای رهبری درآمد به او ابلاغ شده بود، دیگر نمی تواند از سازمان خارج شود و هرکس درخواست جدایی کند سزایش مرگ است، با این حال جلوی تشکیلات ایستاد و اعلام کرده بود…

 • اعضاء مجاهدین خلقمهوش سپهری

  مهوش سپهری کیست؟

  آشنایی با سوابق ننگین مهوش سپهری شکنجه گر مجاهدین مهوش سپهری رسما مینو فتحعلی را به مرگ محکوم نمود و در جلسات شورای رهبری گفت که به دلیل اینکه وی فرار کرده است می بایست کشته شود. تا اینکه سرانجام در سال 1382 خانم فتحعلی…

دکمه بازگشت به بالا