10

  • مجاهدین خلق سازمانی تروریستی تلقی می شود

    مک کورمک:......من فکر می کنم این گروهی است که به نحوی در ایالات متحده تشکیل شد. نمی توانم دقیقاً بگویم که ما چه دیدگاهی درباره ی آن ها داریم. شاید بهتر باشد نگاه دقیق تری به گزارش FBI یا وزارت دادگستری بیندازی.

دکمه بازگشت به بالا