واکنش خانواده همتی: رجوی مرضیه را در بستر مرگ جلوی دوربین آورده است

خیلی خلاصه: هفته پیش ویدئویی در سایت سازمان مجاهدین گذاشته شد. این ویدئو مربوط به مرضیه همتی است. یعنی مرضیه همتی در این ویدئو برانتخاب خودش تاکید دارد درحالی که با مرگ فاصله چندانی ندارد. مرضیه همتی آخرین فرزند خانواده همتی درعراق است. وی در قرارگاه اشرف درآستانه مرگ قرار دارد.مرضیه همتی آخرین فرزند خانواده همتی درعراق است. دو فرزندشان در ایران کشته شدند و دو فرزند دیگرشان به دست رهبرعقیدتی درعراق کشته شدند و حالا هم مرضیه در قرارگاه اشرف درآستانه مرگ قرار دارد. گذاشتن چنین ویدئویی ازطرف مجاهدین یعنی مثلا پیش دستی یا زرنگی…تا بعد از فوت مرضیه کسی برعملکرد رهبرعقیدتی خرده نگیرد. حدود یک هفته قبل ازانتشاراین ویدئو درسایت مجاهدین، مرضیه همتی تماسهای مکرری از عراق میگیرد. دراین تماسها مشخص میشود مرضیه الان در بهترین بیمارستان بغداد است. و باید روز یک شنبه عمل جراحی شود چون غده ای درمعده اش پیدا شده است! اما این تلفن مرضیه همتی از بهترین بیمارستان بغداد با بهترین پزشکان و جراحان (طبق گفته های خودش ازطریق تلفن که ضبط شده است) خانواده همتی را برآن داشت تا ازاصل داستان سردرآورند…! درست وهمزمان با جلوگیری نیروهای عراقی ازانتقال بیمارن سرطانی به بیمارستان وآکسیونهای مجاهدین درهمین رابطه، مرضیه همتی از بهترین بیمارستان بغداد تماس گرفته وگفته همه چیزموجود است و یک شنبه هم یعنی 14 نوامبر2010 باید عمل جراحی شود! نتایجی که ابتدا به ذهن اعضای خانواده میزند… – کاسه ایی زیرنیم کاسه است. چون مجاهدین اساسا از تفکرشان عمل انسانی بیرون نمی آید. احساسات به جای خود اما به هوش باشیم… – درآخرین تماسی که ماهها قبل مرضیه با خانواده گرفته بوده…بنا به فرموده همه را پاسدارخطاب کرده بود ولی حالا چی شده که بازهم بنا به فرموده با پاسداران تماس می گیرد؟ – به نظریک عضو دیگرخانواده این تماس و نحوه صحبتها… بوی خداحافظی میداد. یعنی بیماری مرضیه همتی خطرناک است ممکن است از زیر عمل زنده بیرون نیاید ویا بعد ازعمل زیاد دوام نیاورد…پس اجازه تماس به او داده میشود تا بعد از مرگش،حداقل خانواده همتی به حالت پاسیو بماند وحداکثرهم به ضرب احساسات پای اعضای خانواده را به نمایشات خودشان بکشانند! آنچه که دراین نوارعنوان میشود تائید تمام حرفهای خود مرضیه است که در تلفن به خانواده اش گفته بود منتها با فرهنگ و ادبیات مجاهدین تنظیم شده است. اینکه رهبرعقیدتی فکرمیکند خیلی زرنگ است، ازنظرما ایرادی ندارد. ولی یادتان نرود که آن بازی مسخره با یک انسان بیمار و رو به مرگ و سوء استفاده های تبلیغاتی ازاحساسات خانواده…سالهاست دیگرحنایش رنگی ندارد. مرضیه درانتخابش آزاد است ولی هیچ مرتجعی درسوء استفاده و بازی با احساسات دیگران آزاد نیست. درضمن خیلی جدی به رهبرعقیدتی توصیه می کنیم که قبل ازکوک کردن هرسازی نیم نگاهی به گذشته سرشارازگند خودشان بکنند بعد سازکوک کنند! برای ما نتیجه آن اعمال ازطرف رهبری مجاهدین کاملا شناخته شده بود. مرضیه همتی بیماراست ومرگش حتمی! طبق گفته مجاهدین، پیشرفت این بیماری فقط به دلیل محدودیت دولت عراق پیش آمده! حتی اگرچنین چیزی مبنا و سند باشد….اما سابقه امرچیزدیگری میگوید. درزمان صدام رهبر عقیدتی درعراق خدایی میکرد و هربلایی برسرمخالفانش می آورد. حتی به تصریح خودشان نفوذی که دردولت وسیستم های امنیتی صدام داشتند عراقی ها را هم شگفت زده کرده بود. وقتی که درزمان صدام جنازه هایده همتی را درسوئیس تحویل خانواده اش دادند پزشکان سوئیسی تصریح کردند که اگرهایده یک سال زودتربرای معالجه آورده میشد حتما زنده میماند. اما 2 ماه مانده به فوت هایده و زمانی که رهبرعقیدتی مطمئن شده هایده دیگر زنده نمی ماند جنازه هایده را درسال 2000 میلادی نزد خانواده اش به سوئیس میفرستد! نکند صدام اعمال محدودیت میکرد و نمیگذاشت که بیماران برای معالجه ازاشرف خارج شوند؟ و یا تحریمهای غرب باعث پیشرفت بیماری هایده و مرگ او شد؟ راستی این رهبر عقیدتی اصلا اشتباه هم میکند؟ مبارک باشد بر تمام کسانی که فکرمیکنند رهبرعقیدتی درحال مبارزه است کلاهتان را بالاتر ببرید! هایده همتی به دلیل ممانعت سازمان مجاهدین برای معالجه فوت کرد مجید همتی را دربدترین شریط جوی و تاریکی به روی مین فرستادید تا برای شما درقرارگاه اشرف تعهد بیاورد و…آیا سازمان شما به تعهدش رسید؟ ناهید همتی (عاصفه) خواهربزرگ مرضیه همتی: خانم رجوی یادتان هست که درسال 2000 من شخصا برای شما گزارش نوشتم و گفتم پزشکان تاکید دارند که بعد از مرگ هایده، خواهرش مرضیه همتی هم باید برای آزمایش ریه و چک پزشکی منتقل شود رونوشت گزارش را هم برای مهوش سپهری درعراق فرستادم. از سال 2000 تا به امروز 10 سال گذشته است و از نظرشما این همه تاخیر مقصرش دولت عراق است؟ به آن گزارش و درخواست من نه شما و نه هیچ کس دیگر جوابی نداد! درسال 2003 به پاریس آمدم مطابق معمول یک سری رفتارهای بیمارگونه مثلا احساساتی ازخودتان درکردید و نهایتا باز هم خانم مهوش سپهری قاطعانه به من گفت: بهتر است برای آوردن مرضیه خودت به عراق بروی! وچنین پیشنهادی درست در همان روزهایی بود که مسئولین ارشد سازمان نامطبوع شما به راحتی از عراق خارج میشدند! خانم رجوی طی چند روزگذشته که سازمان شما ویدئوی خواهرمن را روی سایت گذاشته، من بارها تلاش کردم تا ارتباطی با شما برقرار کنم و سوالاتی راجع به این نوار و بیماری خواهرم ازشما بپرسم ولی مطابق معمول هیچ جوابی ندادید واصلا حاضرنشدید تا من سوالاتم را با شما مطرح کنم. حتی تلفن را هم قطع کردید. شما به زعم خودتان با این نوارچارچوبهای کارتان را قانونی جلوه میدهید. اما نزدیک به دو دهه اعمال غیرقانونی شما در سوئیس و به نام خانواده همتی، قابل پیگرد درمراجع حقوقی و قانونی میباشد و این تنها راه باقی مانده است. کس نگفت نسیم از تبارطوفان است… وگرنه غنچه کجا مشت بسته وا میکرد… ازطرف اعضاء خانواده:
مادر همتی (فاطمه)
ناهید همتی (عاصفه)
زهره همتی
رویا همتی (محمدی)
حمید رضا همتی (محمدی)
مستوره همتی (محمدی) سایت آزادی بیان به نقل از تیپف دات کام

خروج از نسخه موبایل