پیام های صوتی آقایان عبدی و جعفری به اسیران اشرف

آقایان جلیل عبدی و احمد جعفری که اخیرا توانسته اند از اسارتگاه رجوی در عراق فرار کنند پیامهای جداگانه ای برای اسرای گرفتار در داخل پادگان فرقه ای اشرف فرستاده اند. آنان این پیام ها را با صدای خود از بلندگوهای خانواده ها پخش نموده اند تا بلکه به گوش ساکنان گرفتار اشرف برسد.
دانلود پیام صوتی آقای جعفری
دانلود پیام صوتی آقای عبدی

خروج از نسخه موبایل