‌برگزیده ای از کتاب فرقه ها در میان ما – قسمت بیست و هفتم

سوء رفتار فیزیکی
…کنترل رفتاری بشدت محدود کننده و تنبیهی در خصوص بچه‌ها در بسیاری از فرقه‌ها اعمال می‌شود. کتک زدن‌های شدید برای «شکستن اراده، بیرون کشیدن گناهان و فایق آمدن بر روح شیطانی» روش‌های پذیرفته شده برخورد با کودکان است. در برخی فرقه‌ها، جن گیری بر روی بچه‌ها اعمال می‌شود تا روح شر، شیاطین و نظیر‌اینها از آنها خارج گردد.‌این موارد می‌تواند ظالمانه و وحشتناک باشد. تنبیه انضباطی می‌تواند بدون توجه به نتایج آن اعمال شود؛ در برخی موارد، زندگی افراد در‌این تنبیهات گرفته شده‌ است.
* لوک استایس، پسر پنج ساله به دلیل شکستن گردنش در فرقه نجات بخش در حومه نبراسکا مرد. طبق گزارش‌ها، گردن او یا در حین جلسه تنبیهی معمولی شکسته شده و یا عمدا ‌این کار صورت گرفته است تا پدر لوک وادار شود به فرقه بازگردد، زیرا او با به جا گذاشتن لوک و دو فرزند دیگرش از فرقه فرار کرده بود. قبل از ‌اینکه لوک بمیرد، رهبر او را وادار کرده بود که اغلب وقت خود را فقط با یک شورت بگذراند و وی را مجبور نموده بود که به صورت لخت در گل و برف غلت بزند.
* جان یاربو، پسر دوازده ساله گفته شده است که در یک فرقه در میشیگان، خانه جودا، آنقدر کتک خورده تا مرده است. قبل از مرگ او، زمانی که جان برای روزهای متوالی کتک زده می‌شد و نمی‌توانست غذا بخورد یا راه برود، رهبر سعی کرد او را از گوش‌هایش با دو تخته بلند کند. یک پسر دیگر گزارش داد که به عنوان تنبیه صورت وی سوزانده شده است؛ یکی دیگر شهادت داد که در دهان و دست‌های پسر دیگری ذغال داغ گذاشته شد.

خروج از نسخه موبایل