الشیخ: عراق مخالف باقی ماندن گروه مجاهدین است

سفیر عراق در جمهوری اسلامی ایران، با تاکید بر مخالفت کشورش با باقی ماندن گروه تروریستی مجاهدین در آن کشور، از جامعه جهانی خواست راه حلی برای اخراج کامل این گروه تروریستی بیابند. " محمد مجید الشیخ" اظهار داشت: دولت عراق تصمیم گرفته است که گروه تروریستی مجاهدین را از خاک این کشور اخراج کند، ولی تا کنون هیچ کشوری برای پذیرش اعضای تروریست این گروه ابراز تمایل نکرده است. سفیر عراق در ایران خاطر نشان کرد: سازمان ملل متحد و جامعه جهانی باید راه حلی برای موضوع گروه تروریستی مجاهدین بیابند ؛ زیرا عراق به آنها اجازه نمی دهد که در خاک این کشور باقی بمانند." محمد مجید الشیخ " روز سه شنبه در گفت و گو با شبکه العالم اظهار داشت: دولت عراق تصمیم گرفته است که گروه تروریستی مجاهدین را از خاک این کشور اخراج کند، ولی تا کنون هیچ کشوری برای پذیرش اعضای تروریست این گروه ابراز تمایل نکرده است. وی افزود: دولت عراق در تلاش است تا روابط خوب خود را با جمهوری اسلامی ایران حفظ کند و به هر صورتی مانع از تیرگی این روابط شود. محمد مجید الشیخ گفت: بغداد هیچگاه اجازه نمی دهد که گروه تروریستی مجاهدین فعالیتی ضد جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. سفیر عراق در ایران خاطرنشان کرد: سازمان ملل متحد و جامعه جهانی باید راه حلی برای موضوع گروه تروریستی مجاهدین بیابند ؛ زیرا عراق به آنها اجازه نمی دهد که در خاک این کشور باقی بمانند.

خروج از نسخه موبایل