چرا عراقیها فریاد محاکمه و اخراج مجاهدین را سر می دهند؟

مخالفت مردم عراق با حضور فرقه تروریستی مجاهدین در عراق، که با تجمعات اعتراض امیز، نمود برجسته و بارزی در سالهای اخیر یافته است، که در ذیل به ریشه یابی این اقدامات اعتراض امیز مبادرت می کنیم؛ به رغم تلاشهای گسترده فرقه تروریستی مجاهدین در طول سال‌های اخیر که با هدف ماندن در عراق و حفظ پادگان اشرف، صورت گرفته، تا بدین طریق هویت فرقه ای خود را حفظ کنند و همچنین برغم حمایتهایی که از سوی کشورهای غربی و مقامات سیاسی و حمایت مادی و معنوی بازماندگان بعثی از این گروه تروریستی صورت گرفته، افکار عمومی مردم عراق همچنان مصرانه بر اخراج این فرقه تروریستی و محاکمه سرکردگانش تاکید میکنند. در واقع حافظه تاریخی مردم عراق درباره گروه مجاهدین یادآور انواع جنایت‌های این گروه در عراق و کشتار وسیع شیعیان و کردها است. (از جمله در سرکوب وحشیانه مردم استان‌های میانی و جنوبی در انتفاضه شعبانیه و کشتار افراد در قیام انفال در سال 1991 است که با لشکرهای نظامی گروه مجاهدین صورت گرفت). در این راستا بسیاری از خسارت دیدگان با توجه به اسناد و مدارک بسیاری که بر نقش داشتن این فرقه تروریستی در جنایت علیه مردم عراق صورت گرفته است، خواهان احقاق حقوق خود هستند علاوه بر اینکه بسیاری از بازماندگان عراقی نیز محاکمه سرکردگان این گروه تروریستی را خواهان هستند. این گروه هم اکنون نیز نقش فعالی در پشتیبانی از سازمانهای تروریستی از جمله سازمان تروریستی القاعده در استان دیالی ایفا می کنند. هم پیمانی این فرقه تروریستی با صدام، در جایی که تمامی حامیان رژیم بعث مغضوب مردم بوده و بعد از سرنگونی رژیم دیکتاتوری صدام و اینکه همچنان این هم پیمان صدام به عنوان سازمان تروریستی که حامی تمام عیار حکومت صدام به شمار می‌رفت و در اقدامات سرکوبگرانه صدام علیه مردم عراق شرکت داشته، در عراق آمد و شد دارند و در قبال جنایات خود نیز محاکمه نشدند موجب گردیده تا مردم عراق روز به روز با تاکید بیشتری، خواهان اخراج مجاهدین از عراق باشند. همکاری گروه تروریستی مجاهدین در کشتار مردم عراق، همچنین وجود خبرهایی دال بر همکاری و اموزش گروههای تروریستی توسط مجاهدین، موجب احساس عدم امنیت مردم عراق بواسطه حضور این گروه که کماکان نیز مسلح بوده و همچنان تحت حمایت امریکا نیز قرار دارد، را تشدید کرده است. بنا به این دلایل فرقه مجاهدین با این سابقه عملکرد و هویت فرقه ایش، که رسما و قانونا نیز به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده در نگاه مردم به عنوان بزرگترین جنایتکار قلمداد شده است. بنابراین مردم عراق کاملا حق دارند تا اخراج فوری و محاکمه سرکردگان این فرقه تروریستی را خواستار باشند. این خواسته عمومی، در قانون اساسی عراق که بر محکومیت هر گونه حمایت از تروریسم تاکید نموده و یا در حکم برخی از دادگاههای عراق مبنی بر محکومیت مجاهدین و مجرم شناختن انها و حکم به اخراج این گروه از عراق و محکومیت سران انها نمود بارزی یافته است. از این رو تجمعات اعتراض­آمیز مردم که خواهان اخراج مجاهدین و محاکمه سرکردگان ان بوده، در واقع امری قانونی و خواستی مردمی است و به عنوان یکی از مطالبات بحق و قانونی مردم عراق تلقی گردیده و تحقق آن امری ضروری است. گفتنی است پادگان اشرف در زمان صدام به زور از کشاورزان گرفته شده و تبدیل به پادگان نظامی شده و بعدها این پادگان به دلیل خوش خدمتی های گروه مجاهدین در اختیار آنها قرار گرفته است و بخشی از معترضین در کنار مطالبات دیگر باز پس گیری در اختیار خود را دنبال می کنند.

خروج از نسخه موبایل