نمایش مسخره دستگاه منگول رجوی در خصوص پایداری خانواده ها

در مورخه 24/11/1389 فرقه رجوی در نمایشی مضحک موارد فیلمبرداری شده از سخنرانی خانواده های متحصن در جلوی درب اشرف و ضلع جنوبی قلعه مخوف اشرف را بصورت ثانیه ای نشان داد در این لحظات بنمایش گذاشته شده چند نفر از مادران متحصن برای تمکین سازمان به انجام ملاقات با فرزندانشان با بلند گو و با خشم و غضب واقعی خطاب به مسئولین جنایتکار و دغلکار فرقه سخن می گفتند. این در حالیست که معمولا همین مادران حداقل گاها تا 20 دقیقه با عزیزان گرفتار در فرقه حرف میزنند برای آنها با مهر و علاقه مادرانه سخن می گویند برایشان از خاطرات عاطفی قبلی صحبت به میان می آورند و صد البته برای سران تحت تعقیب سازمان نیز به جهت جرم مغزشویی و سرکوب نفرات گرفتار هم بصورت آرام و گاها نیز با خشم و قاطعیت نفرت مردمی و الهی را مورد اشاره قرار میدهند. و در اینجا عدم نمایش قسمت های قبلی و عاطفی خانواده ها بنوعی سانسور رسمی اقدام شده از سوی تشکیلات فرقه ای مجاهدین تلقی شده و نمی تواند بجز مصرف چند صباح آنهم برای تعدادی نفر وامانده و خشکیده و مصنوعی و منفعل گاها کروات زده ارزش دیگری داشته باشد. قابل ذکر برای عوامل اجرایی سازمان خواهد بود که جداشدگان از فرقه با دقت نظر لازم هرگونه عملیات ضد رسانه ای و فریب اجتماعی سازمان را بر اساس تجارب خود رصد نموده وهر لحظه با تمام احساس و شعور سیاسی و ملی خود واکنش های حقوقی لازم و رسانه ای و فرهنگی را علی الخصوص در ارتباط با خانواده های محترم معمول می دارند و انشاالله دستاوردهای بسیار ساختاری این موضوع در از دست دادن هر پایگاه اجتماعی از میلیونها هموطن آزاده و فهیم بیشتر از پیش نمایان خواهد شد. ضمن اینکه ادا و اطوارهای رجوی در پیام اردیبهشت ماه امسال برای نفرات فرقه و این ادعا که: شما مرا اصرار می کنید که مسامحه بس است و کار را با این خانواده ها یکسره کنم. جز رجزخوانی و سرنوشت نفرین شده ابدی عایدی برای تشکیلات تروریستی و در حال تعیین تکلیف نخواهد داشت و مطمئنا حداقل ماها نیک می دانیم که در اجرای این دستور تشکیلاتی چه پس لرزه هایی اتفاق افتاده که اشاره به فرار 32 نفر در ماههای اخیر موید این مطلب می تواند باشد. و پخش شبنامه های ضد رجوی در سازمانی که ادعای آلترناتیوی می نماید جز تمسک جویی های کاذب به کلمات حقوق بشری به خاکستر نشاندن ارزشهای انسانی میباشد. اصلا مگر خستگی برای خانواده های چشم انتظار و مشتاق ملاقات معنایی دارد بی شک رجوی در هاون می کوبد و اگر مقید به ادعاهای خود هست که دقیقا نیست میباست بجای لاف زدن های خود مبنی بر انجام ملاقات اعضای سازمان با خانواده هایشان در پیام 22 بهمن 1381 و قبل از حمله امریکا به عراق تا کنون و تکرار هر حرف وکلمات نا معتبر به قوانین حقوق بشری و ضد فرقه ای اقدام نماید.

خروج از نسخه موبایل