رجوی وطن فروش اعتراف کرد که مزدور صدام بوده است

سرانجام رجوی جنایتکار که سالیان سال علیرغم مزدوری برای صدام دیکتاتور با وقاحت تمام ادعای مستقل بودن می کرد، مجبور به اعتراف شد که قرارگاه اشرف پادگانی بوده که صدام برای خوش خدمتی و مزدوری اش به او داد تا در آنجا علیه کشور خود تجهیز و آماده شود و علیه مردم خود دست به عملیات نظامی بزند.
در تاریخ 21 فروردین، رجوی پلید در جواب صحبت های مسئولین و مردم عراق که علیه اشغال زمین های کشاورزی مردم عراق توسط صدام و تحویل آن به رجوی جنایتکار اعتراض کرده و خواهان باز پس گیری آن بودند، بند را آب داده و ناگزیر به اعتراف گردید که پادگان اشرف هدیه ای از طرف صدام دیکتاتور بوده است. وی در اطلاعیه ای از زبان شورای باصطلاح مقاومت خود چنین گفت:
«… والا حدود اشرف مشخص است و همه می‌دانند مساحت کل اشرف ۳۶ کیلومترمربع است و زمینهای اطراف نیز هیچ ربطی به اشرف ندارد…… طبق اسناد موجود، اشرف از سالها قبل از اینکه در اختیار سازمان مجاهدین قرار بگیرد , یک منطقه نظامی بوده است و هیچ ادعایی روی زمینهای آن نبوده است. ما به ازاء آن بخش از زمینها که متعلق به کشاورزان بوده است, در همین منطقه زمینهای دیگری به آنها داده شده بود ».
در همین چند خط رجوی به چند جنایت اعتراف می کند:
1- منطقه پادگان اشرف یک منطقه نظامی بوده و طبعا فقط با اجازه صدام دیکتاتور که فرمانده کل نیروهای مسلح عراق بود در ازای مزدوری رجوی، به او داده شده است.
2- ادعاهای قبلی رجوی مبنی بر اینکه این منطقه را خریده کذب محض بوده است.
3- در همین چند خط رجوی به دجالگری خود نیز به خوبی اذعان می کند. در حالی که از یک سو مدعی است « اشرف یک منطقه نظامی بوده و هیچ ادعایی روی زمینهای آن نبوده است »، اما چون حقیقت غیر از این است، در ادامه ناگزیر به اعتراف شده و می نویسد: « ما به ازاء آن بخش از زمینها که متعلق به کشاورزان بوده است, در همین منطقه زمینهای دیگری به آنها داده شده بود »
4- اگر بنابر ادعاهای رجوی خائن در این اطلاعیه، او زمین های مزروعی و حاصلخیز اطراف اشرف را نگرفته و محدوده این پادگان فقط 36 کیلومتر بود، پس مانورها و تمرینات نظامی با تانک و نفربر را چگونه در این زمین ها انجام می داده است؟ آیا این تجاوز و اشغال اموال و زمین های مردم عراق نیست؟
5- طبق این اعتراف مشخص می شود که رجوی بدلیل هراس از مردم عراق از صدام خواسته بود تا اهالی روستاهای اطراف اشرف را به اجبار کوچ داده و آنان را بی خانمان نماید. آیا این جنایت علیه بشریت نیست؟
6- اگر زمین های اطراف هیچ ربطی به اشرف ندارد چرا هیچ یک از اهالی عراق حق نداشتند از خیابانی که جاده بغداد – کرکوک را به اشرف متصل می کرد و چند کیلومتر با درب اشرف فاصله داشت استفاده کنند؟ چرا فرقه در ابتدای این جاده ایست بازرسی داشت؟
7- اگر زمین های اطراف هیچ ربطی به اشرف نداشت، چگونه گشت های فرقه رجوی در مدارهای 5، 10، 15 و 20 کیلومتر در گرداگرد پادگان گشت زده و از حضور شهروندان عراقی در این محدوده ممانعت می کردند؟
8- اگر زمین های اطراف هیچ ربطی به اشرف نداشت، چرا اداره مخابرات و استخبارات دولت صدام (اداره اطلاعات و اطلاعات ارتش عراق) به همراه نیروهای فرقه مانع از کشت زمین های اطراف تا شعاع 20 کیلومتر می شدند؟
این تازه اول راه اعتراف رجوی های جنایتکار به خیانت ها، جنایت ها و وطن فروشی هایشان است و از این پس که مردم و دولت عراق تصمیم به تعیین تکلیف آنها گرفته اند باید منتظر افشا شدن نمونه های بسیار بیشتری باشیم.
 

خروج از نسخه موبایل