به سخنگوی فرقه رجوی باید گفت جمهوری اسلامی تمام نفرات را عفو کرده

بعد از اینکه عراق توسط آمریکا وهم پیمانانش اشغال شد برای نجات اسیران در زنجیر فرقه رجوی، جمهوری اسلامی نفرات فریب خورده ی فرقه رجوی را با فرمان رسمی عفو نموده که هنوز هم این عفو پابرجاست.
بعداز آن هم حدود 700 نفر توسط صلیب سرخ جهانی از نفرات همان فرقه از لایه های مختلف به کشور ایران آمده و امروز هم در این کشور مثل یک شهروند زندگی می کنند حتی خیلی از آنها در ایران از تمام امکانات دولتی هم استفاده می کنند خیلی از نفرات حاضر در ایران از دانشگاه و یا استخدام در اداره های دولت بهرمند شده اند تا امروز که من شاهد و با خیلی ها رابطه دارم، کسی از آنها به خاطر حضور در فرقه (سازمان مجاهدین) سوالی هم نکرده است به همین خاطر نیاز نمی دانم که در مقابل اظهارات شاهین قبادی که امروز در رادیو فراد گفته اگر دولت های خارجی به نفرات این فرقه پناهندگی سیاسی ندهند نفرات ناچارند به ایران بروند وباید امنیت آنها تامین شود می خواهم به سخنگوی فرقه بگویم که آیا از لایه های بالا و پائین فرقه رجوی که رها شده اند و در ایران زندگی می کنند آیا کسی به آنها چیزی گفته است که امروز به یاد امنیت آنها افتاده اید؟
ایشان هم مثل رهبران فرقه (مسعود ومریم) کم حافظه شده ونمی داند که 6سال پیش از همکارانش سوال شد وایشان گفت که نفرات که به ایران می روند سربازان جمهوری اسلامی هستند.
باید از سخنگویان این فرقه سوال کرد؟ آیا نفراتی که در دست فرقه اسیرند سربازان جمهوری اسلامی اند؟ پس دیگر نگرانی وجود ندارد که شما برای امنیت آنها دغدغه ای داشته باشید باید دولت ایران برای حل وفصل مشکلات آنها دغدغه داشته باشد که چطور مشکلات آنها را حل وفصل کند نه شما. شما باید پاسخگوی نگه داشتن آنها در این مدت باشید که بهترین زمان عمرشان را در کمپ اشرف به هدر دادید اگر مشکل امنیت آنهاست که از 7 سال پیش دولت ایران امنیت آنها را تامین کرده است وفقط می توانید یک هئیت برای اثبات این امنیت به ایران از طرف مجامع بین المللی بفرستید تا واقعیت به همگان اثبات شود که چه کسی به نفرات ظلم کرده است.
سعید
 

خروج از نسخه موبایل