دیدار هیئت نمایندگی کانون آوا با آقای مارکوس لونینگ

نمایندگان انجمن حقوق بشری آوا در روز سه شنبه دهم ماه مه 2011 درمحل وزارت امور خارجه آلمان دربرلین با آقای مارکوس لونینگ، (Löning Markus) کمیسار حقوق بشر و کمک های بشردوستانه وزارت امور خارجه ملاقات نمودند تا درمورد اتفاقات روز هشتم آوریل در کمپ اشرف و راه برون رفت ساکنان این اردوگاه از معضل موجود به بحث و تبادل نظربپردازند. ما، نمایندگان آوا، همچنین در مورد وضعیت خانواده هایی که درجلوی دروازه های اردوگاه اشرف مدتهاست دنبال امکانی هستند تا با عزیزان خود، اعضای ساکن اردوگاه، ارتباط برقرارکرده و با آنان دیدارکنند، توضیح دادیم. ما درباره نظریه خود به تفضیل شرح دادیم که که با انجام دیدار خانواده ها با عزیزانشان، بسیاری از اعضای مجاهدین ساکن در اشرف از این سازمان جداخواهند شد. همچنین در مورد استقرارآتی این افراد و نقش دولت المان در این زمینه نیز گفتگو شد. ازنظر ما ارائه چشم اندازی روشن برای اعضای ناراضی و خواهان جدایی ازسازمان مجاهدین، به جلوگیری از گسترش خشونت و خونریزی می انجامد.
درخاتمه ازآقای لونینگ خواسته شد تا اقداماتی در جهت حمایت از فعالیت های سازمان آوا در زمینه اعلام اسامی کشته شدگان و مجروحان حادثه 8 آوریل بعمل آورد. سکوت سازمان مجاهدین در این زمینه موجب نگرانی خانواده های ساکنان کمپ اشرف درمورد سرنوشت عزیزانشان شده است.

خروج از نسخه موبایل