کشته شدگان 19 فروردین، قربانیان دروغ و نیرنگ رجوی

بدنبال فرار 4 نفر دیگراز اعضای دربند فرقه رجوی درطی روزهای گذشته، حقایق ناگفته ای که پشت پرده واقعیتهای حوادث تأسف بار 19 فروردین و نقش جنایتکارانه عوامل رجوی را برملاء می سازد را افشاء نمود. به گفته این افراد در جریان درگیریها، فرماندهان جنایتکار رجوی به اعضاء گفته بودند که سربازان عراقی از گلوله های مشقی و پلاستیکی استفاده می کنند و از آنها میخواستند که نترسند وبه سمت سربازان عراقی رفته و مانع ازحرکت آنها شوند.اعضاء بی خبر از واقعیتهای موجود، به سمت نیروهای ارتش عراق حمله ور میشوند، که درحین درگیری مشخص می شود گلوله ها واقعی و جنگی است و تعدادی از اعضاء که به وسیله فرماندهان مزدور رجوی تحریک شده وبه سمت نیروهای ارتش عراقی حمله نموده بودند کشته شدند. درمیان کشته شدگان اسامی هیچ یک از فرماندهان و یا مسئولین رده بالا و یا اعضای شورای رهبری دیده نمی شود وعمدتا از رده های پائین تشکیلات هستند. برخی از این قربانیان حتی جزء نفرات مسئله دار و معترض سازمان بوده و زیر شکنجه های روحی و روانی در طی مدت اسارت در پادگان اشرف بودند. به گفته های اسیران از بند رسته دریکی از نشستها که بعد ازحوادث 19 فروردین برگزار گردید یکی از اعضاء ازف رزانه مهرشاهی از فرماندهان این فرقه سئوال کرد، توچه فرمانده ای هستی که فرق گلوله مشقی با گلوله جنگی را نمی دانی؟ چرا به ما گفتید گلوله ها پلاستیکی است درحالیکه واقعی بود؟ فرزانه مهرشاهی که حرفی برای گفتن نداشت سعی کرد به نحوی مسئله را توجیه کند که با اعتراض دیگر نفرات نشست مواجه شده است.آری چنین است ماهیت رجوی ودیگر عوامل مزدورش که این چنین با دجالگری ونیرنگ وفریب، اعضاء را گوشت دم توپ مقاصد قدرت طلبانه خود می کنند. آنها سالیان درپناه تشکیلات مخوف خود از جوانی وعمر اعضاء استفاده نموده اند،اینک می خواهند ازخون آنها ارتزاق سیاسی کنند. آنها دراوج دنائت و بیشرمی حتی به اعضاء واقعیتها را نمیگویند وبا فریب وجعل واقعیتها، اعضاء را جلوی گلوله فرستاده وقربانی می کنند.
بعد از این اقدام جنایتکارانه، وضعیت روحی افراد به کلی بهم ریخته وآنها از این همه عدم صداقت ودورویی ونیرنگ، متناقض شده اند. آنها دیگر به خوبی مسبب ومسئول اصلی قربانی کردن بیش از 37 نفر را شناخته اند، ومی دانند که مسئول ومسبب اصلی رجوی است وبس.به همین دلیل موج فرار از زندان مخوف اشرف ادامه دارد وهرروز ابعاد بیشتری به خود می گیرد. اعضای تحت اسارت به خوبی این واقعیت را درک کرده اند که علیرغم تبلیغات دروغین رجوی درپایان سال میلادی می بایست خاک اشرف را ترک کنند واین تصمیم دولت عراق بازگشت ناپذیر است، برهمین اساس دیگر اعضاء هیچ انگیزه ای برای ماندن دراین اسارتگاه ندارند ونمی خواهند قربانیان بعدی رجوی باشند.دراسارتگاه اشرف زمان برعلیه رجوی وبه سود اسیران دربند است وبی شک خونهای به ناحق ریخته شده که عامل اصلی آن شخص رجوی است به زودی طومار تشکیلات جهنمی رجوی را درهم خواهد پیچید ورجوی هرآنچه درقبال ریخته شدن خون این قربانیان خورده، را پس خواهد داد.
روز حضور رجوی دردادگاه خانواده های قربانیان چندان دورنیست.

خروج از نسخه موبایل