اعلام مخالفت با انتقال اردوگاه اشرف به”موصل”

نمایندگان عشایر در استان نینوی مخالفت خود را با انتقال اردوگاه عراق جدید (اشرف سابق) از استان دیالی به استان موصل اعلام کردند. "عبدالکریم محمود الربیعی" نمانیده عشایر "بنی ربیعه" در خلال کنفرانس عشایر نینوی که با حضور "الصباح" برپا شد، گفت: "پروژه ای مبنی بر انتقال اردوگاه اشرف به موصل در حال کلید خوردن است که این خود به معنای ادامه ناامنی ها و بی ثباتی در شهر می باشد". او در ادامه خاطر نشان ساخت: "عشایر نینوی به شدت در مقابل این طرح خواهند ایستاد و همراه با نمایندگان استان در پارلمان عراق به مخالفت با این طرح خواهند پرداخت". او گفت: "با اجرایی شدن این پروژه خفقان سیاسی در موصل شدت خواهد گرفت". الصباح

خروج از نسخه موبایل