تو دهنی محکم دولت عراق به رجوی های وطن فروش و حامیان آمریکایی شان

یک بار دیگر دولت عراق با ایستادگی در برابر چند تن از نمایندگان کنگره آمریکا نشان داد خواهان استقلال کامل و عدم دخالت بیگانگان در امور داخلی خود بوده و در ضمن بار دیگر بر همگان روشن نمود که این بار بر تصمیم خود مبنی بر اخراج فرقه تروریستی رجوی از خاک عراق مصمم است.
هفته پیش بعد از آنکه یکی از اعضای کنگره آمریکا بنام «روهرا باکر» که از حامیان فرقه تروریستی رجوی است در هنگام بازدید از عراق خواهان رفتن به پادگان اشرف شد با مخالفت قاطع دولت عراق مواجه گردید. دولت عراق اعلام کرد که قرارگاه اشرف جزئی از خاک این کشور بوده و عناصر خارجی حق دخالت در امور داخلی این کشور را ندارند. نماینده کنگره آمریکا که هنوز در دوران استعمار کهن سیر می کند و انتظار چنین جواب دندان شکنی را از دولت عراق نداشت در واکنش به این ضربه و برای خالی کردن عقده خود در یک کنفرانس مطبوعاتی در بغداد گفت که عراق باید غرامتِ سرمایه ای که آمریکا برای اشغال عراق هزینه کرده است را بپردازد!!! این سخنان بلافاصله با موضع گیری های محکم از جانب دولت عراق مواجه شد و دولت عراق خواهان اخراج هیات آمریکایی از خاک عراق گردید.
بدنبال این فضاحت ها، وزارت خارجه آمریکا در یک موضعگیری اعلام نمود «نظر آقای باکر یک نظر شخصی است»! و به این ترتیب باز هم یکی دیگر از حامیان رجوی های خبیث بدلیل حمایت از این جنایتکاران بی آبرو گردید.
اما رجوی های وطن فروش که در وانفسای بن بست و درماندگی شان فکر می کردند دولت عراق مجبور به پذیرش پیشنهاد آقای باکر مبنی بر بازدید هیات آمریکایی از قرارگاه اشرف خواهد شد، شکم شان را صابون زده بودند که بعد از این بازدید آنرا بعنوان یک برگ برنده در برنامه 18 ژوئن خود در پاریس اعلام کنند و بر همین اساس در ابتدا تبلیغات و سر و صدای زیادی درباره خواسته این هیات آمریکایی براه انداختند اما بعد از آنکه دولت عراق استقلال خویش را حفظ نمود و رجوی ها بار دیگر یک تو دهنی محکم خوردند، دیگر خبری از آن همه تبلیغات نبود و از ترس فضاحت بیشتر سکوت کامل تبلیغاتی را پیشه کردند و تنها برای تسکین شدت ضربه وارده به این بسنده کردند که در سایت خود خبر مصاحبه آقای باکر در استانبول بعد از اخراج از عراق را درج نمایند و از قول او بنویسند که « از عراق اخراج نشدم »!!! واقعا که چه دستاورد بزرگی!!!
دولت عراق نشان داد در راستای حق حاکمیت خود دیگر اجازه دخالت دیگران در امور داخلی خود را نخواهد داد. این به معنای پایان دوران سیاه دیکتاتوری رجوی ها در قرارگاه اشرف است و از این روست که آنها و حامیان غربی شان می خواهند از راه های گوناگون استقلال عمل دولت عراق را از بین ببرند و مانع از فروپاشی این مترسک تروریست شوند تا شاید بتوانند در تعادل قوای سیاسی امتیازی بگیرند. اما آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. نه دولت عراق دولت قبلی است و نه فرقه رجوی و حامیانش توان اعمال خواسته های زورمدارنه خود به این دولت را دارند.

خروج از نسخه موبایل