دولت نروژ، انفجار تروریستی اسلو و مظلوم نمایی مجاهدین

چنانچه از طریق رسانه ها مطلع شدیم در مورخه 1/5/1390 به واسطه اقدام تروریستی یک افراطی نروژی بنام آندرس، 91 تن از جوانان یک اردوگاه حزبی در یک گردهمایی کشته شدند. سایت فرقه تروریستی مجاهدین یک روز بعد از آن با اعلام در سایت اینترنتی خود با دغلکاری و در سطحی بسیار رقیق و ضعیف مبادرت به محکومیت این اقدام نمود. قابل ذکر است:
1- اغلب اعضای رده بالای دولت نروژ که در یک لابی صهیونیستی قرار دارند در سالهای اخیر ضمن حمایت از گروه تروریستی مجاهدین و حتی دعوت از سرکرده جنایتکار فرقه مجاهدین، مریم رجوی به اسلو عملا زمینه های رشد تروریسم را در هر گرایشی در نروژ دامن زده اند. زمانیکه مریم رجوی با تعدادی از اعضای نمایندگان مجلس نروژ دیدار می کرد می بایست سیاستمداران نروژی پیش بینی این را می نمودند که زمینه تقویت افکار تروریستی حتی بصورت بنیاد گرایی مسیحی در افکار عمومی نروژ جایگاه نحس خود را بتدریج پیدا خواهد نمود. جالب اینجاست که فرد عامل در اظهار نظری جنایتکارانه انجام آن را ضروری می دانسته است.!!!!!
2- پس رژیم نروژ می بایست بسرعت در ارزیابی و اصلاح دیدگاه صاحبنظران سیاسی و امنیتی خود در قبال گروه های رنگ عوض کرده ای همچون مجاهدین خلق اقدام نماید. باید قبول کرد این فرقه علیرغم به زمین گذاشتن اجباری اسلحه در سال 2003 آنهم به ازای درگیری با نیروهای امریکایی و کشته شدن 29 نفر از آنان در بمباران جنگنده های امریکایی علیه خودروهای زرهی در حال فرار شبانه مجاهدین در منطقه پل منصوریه و ارتفاعات مقبره به سوی اردوگاه اشرف، تاکنون از اعلام رسمی تغییر در استراتژی و نفی جنگ مسلحانه و آنهم بدون هر پایگاه مردمی خودداری نموده است تا بتواند در هر مقطعی و با هرسازی برقصد.
3- باید از دولتمردان نروژی پرسید چگونه رهبری یک گروه تروریستی در حالیکه نام گروه آن در فهرست لیست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا و امریکا و حتی کانادا قرارداشت به دعوت تعدادی اندک از نمایندگان نروژی آزادانه در آنجا حضور می یابد؟ بلاشک اتحادیه اروپا نیز فرجام بسیار بد و پیش بینی نشده ای از باز گذاشتن دست اعضای این گروه با فرض رفع هر حصری علیه آنان به جهت مزاحمت های سیاسی و صنفی و بزرگتر از همه موارد امنیتی پیش رو خواهد داشت.

خروج از نسخه موبایل