نماینده ویژه سازمان ملل از اخراج مجاهدین تا پیش از پایان سال جاری خبر داد

میلکرت، تصمیم دولت عراق مبنی بر اخراج مجاهدین را قابل احترام دانست و بر لزوم اجرای این تصمیم تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری رسا، اد میلکرت، نماینده ویژه سازمان ملل در عراق، روز گذشته با نوری المالکی، نخست وزیر این کشور دیدار و گفت وگو کرد. نوری المالکی در این دیدار ضمن تشکر از تلاش های میلکرت و همکاری وی با دولت عراق تقدیر کرد و خواستار خروج مجاهدین از خاک این کشور شد. وی با اشاره به تصمیم دولت عراق مبنی بر اخراج مجاهدین از عراق پیش از پایان سال جاری میلادی از سوی شورای نخست وزیری بر لزوم اجرای این قانون تاکید کرد. نماینده سازمان ملل نیز از حمایت کامل این سازمان از دولت عراق در زمینه های مختلف خصوصا موضوع پادگان اشرف (محل سکونت مجاهدین) خبر داد. میلکرت، تصمیم دولت عراق مبنی بر اخراج مجاهدین را قابل احترام دانست و بر لزوم اجرای این تصمیم تاکید کرد. گفتنی است دولت عراق تصمیم گرفت، به حضور مجاهدین جنایتکار که از زمان حکومت صدام دیکتاتور تاکنون به کشتار ملت عراق می پردازند پایان دهد و با تروریست خواندن این گروه، اخراج اعضای این گروه تا پیش از پایان سال جاری میلادی را حتمی دانست.

خروج از نسخه موبایل