آقای تنتر، برای دیدن واقعیات با چشمان باز جستجو کنید

در تاریخ دوشنبه 21 شهریور90 گزارشی از برگزاری کنفرانس به اصطلاح کمیته سیاست ایران و واشینگتن در سایت همبستگی درج شده است.
پروفسور ریموند تنتر، عضو شورای امنیت ملی آمریکا در دولت ریگان، استاد دانشگاه و نویسنده کتاب ” برچسب تروریستی علیه گروه مخالف ایرانی” در معرفی کتاب خودگفت:
"بطور خلاصه، کتاب به سه بخش تقسیم شده است:سیاست، قانون، و واقعیت…
دربخش سیاست، این واقعیت بازگو می شود که برخلاف سنت رایج در سیاست داخلی آمریکا که جمهورخواه و دموکرات درمقابل هم هستند، درمورد لزوم خروج مجاهدین از لیست یک توافق نظر دوحزبی وجود دارد………
…..خارج کردن سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست، به آمریکا این توان را میدهد که بگوید ما دیگر سعی نمیکنیم از رژیم ایران استمالت کنیم. بلکه ما میگذاریم که مردم ایران تصمیم بگیرند و وقتی آمریکا کمی محکم تر بایستد، رژیم ایران مجبوراست عقب بنشیند. الان زمان آن است که باید فشار را روی رژیم تهران بالا برد، نه با تهدید حمله نظامی، بلکه با خارج کردن گروه اصلی مخالف این رژیم از لیست وزارت خارجه، دراین جاست که قلم وزیرخارجه با این امضا، قدرتی بسیار بیشتر از هواپیما های بی-۵۲ یا هر هواپیمای جنگی دیگر خواهد داشت……..[ قسمتهای پنهان شده عبارات فوق که گویا عمدا به آنها اشاره نشده است این است که:
"آمریکا میتواند سازمان مجاهدین را به عنوان ابزارکارآمدی برای تحقق منافع خود علیه دولت ایران بکار گیرد:
سازمان مجاهدین از 2 پارامتر رهبری و تشکیلات تشکیل شده است. عبارت فوق رهبری سازمان را در خدمت منافع آمریکا و اعضاء تشکیلات را ماشینهای اجرا کننده و پیش برنده دستورالعملها معرفی مینماید."
پروفسور تنتر که از طرف سازمان مجاهدین به منظور لابی گری خروج از لیست تروریستی و حمایت دولت آمریکا استخدام شده است.نظریات و عقاید سازمان را به این صورت بیان مینماید، که تشکیلات فرقه ای مجاهدین از اعضای تشکیلات، به مثابه ماشینهای جنگنده ای که از هواپیماهای بی 52 کار آمد تر میباشند.،استفاده مینماید.
در واقع دم خروس بحث اینجا است که جناب پرفسور و درج کننده مطلب یعنی سایت همبستگی مجاهدین اعضا را ماشینهای ترور و تشکیلات فرقه را تربیت کننده تروریسم معرفی میکند.
پرفسور تنتر درتوضیح بخش«واقعیت» و تحقیقاتش در ارگانهای مختلف اطلاعاتی آمریکا، توضیح داد: "من شخصا و با نگرشی منفی همه مدارک را جستجو کرده ام و هیچ چیز علیه مجاهدین پیدا نکردم…
… در بررسی تمامی این منابع ازسال۲۰۰۱ تا به حال، هیچ مدرکی که بر اساس آن ثابت شود سازمان مجاهدین در عملیات تروریستی شرکت داشته، یافت نشده است…
… بهرجهت، هرچه سختتر بگردیم- که من گشتم و با تیشه وتبر تحقیق کردم – هیچ چیزی یافت نمیشود…"
البته به جناب پروفسور خسته نباشید عرض میکنیم ولی هم چنان یادآور میشویم با چشمان بسته که نمیشود به دنبال واقعیت گشت. واقعیت آنچنان واضح و روشن است که فقط کافی است سفری به جلوی قرارگاه اشرف داشته باشید. واقعیتها خود به خود جلوه نمایی خواهند کرد.
1- حضور سازمان مجاهدین در بیابانهای عراق به دلیل مبارزه سیاسی بوده یا طراحی عملیات های نظامی؟
2- مطالبات شهروندان عراقی همسایه اشرف که زمینهای غصب شده شان را میخواهند، چیست؟
3- شاکیان خصوصی دادگاه های عراق، که به دلیل قتل عزیزانشان توسط مجاهدین صورت گرفته برای چیست؟
4- مادران، پدران و خواهرانی که ماهها فقط به انتظار دقایقی ملاقات خصوصی با عزیزان دربندشان روزها را به شب میرسانند برای چیست؟
5- جداشدن بیش از1000 نفر از اعضای مجاهدین طی سالیان اخیر را چگونه ارزیابی میکنید؟
6- چرا هیچ کشور اروپایی و حتی کشور متبوع شما یعنی آمریکا حاضر به پذیرش اعضای مجاهدین در خاک خود نمیباشد؟
7-چرا نوک تیز جنگ مجاهدین،نسبت دادن فحش وناسزا به خانواده اعضا است، و به اعضا القاء میشود که خانواده کانون فساد است. راستی شما هم با خانواده محترمتان چنین برخوردی دارید؟
8- چرا در تشکیلات مجاهدین برای تمامی ساعات شبانه روز اعضا برنامه ریزی شده است، آیا در دوران خدمت شما در دولت آمریکا برای شما نیز به این صورت برنامه ریزی میشد؟
9- چرا اعضا در طی سالیانی که عمر خود را در اختیار رهبران مجاهدین قرار داده اند،حقوقی دریافت نکرده اند.آیا شما نیز به این گونه عمرتان را سپری کرده اید؟
10- چرا مجاهدین در خاک عراق حق حاکمیت دولت عراق را نادیده میگیرند.آیا از نظر شما تبعه های خارجی مقیم آمریکا مجاز به چنین اعمالی هستند؟
و بسیار و بسیار و بسیار چراهای دیگر که خود به خود نمایانگر واقعیتهای دردناک اشرف هستند…… در قسمت دیگری پرفسور تنتر میگوید:
"… من که این حرف را میزنم به عنوان یک پرفسور در دانشگاه ستندفورد، دانشگاه میشیگان، و دانشگاه جرج تاون، برای شهرت و اعتبارم بسیار اهمیت قائلم و روی آن ریسک نمی کنم…" البته به جناب پرفسور باید گفت که اگر قبل از اینکه در دولت آمریکا و یا حین خدمت در دولت این مطالب را میگفتید قابل درک بود ولی بعد از گذشت سالیان از خدمت در دولت به نظر میرسد بیشتر به یک مهره سوخته تبدیل شده باشید. بنابراین بهتر است بگوییم با آبروی باقی مانده و ازدست نرفته خود به این گونه بازی نکنید.

خروج از نسخه موبایل