معاون وزیر خارجه عراق آقای عباوی بر انحلال کمپ اشرف تا پایان سال تاکید کرد

معاون وزیر خارجه عراق آقای لبید عباوی امروز با هیاتی از کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل به رهبری خانم کلر بورژوا، نماینده کمیساریا در عراق دیدار و پیرامون مسئله کمپ اشرف گفتگو و تبادل نظر نمودند. در بیانیه ای که در این خصوص از طرف وزارت خارجه منتشر گردیده است از قول آقای اباوی گفته می شود: " موضع عراق همواره در همگامی و احترام به قوانین بین المللی و حقوق بشری بوده و بنابراین عراق همواره آماده است تا با نمایندگان کمیساریای پناهندگی سازمان ملل در جهت راه حل هایی واقعی و بشر دوستانه برای ساکنین این کمپ همکاری نماید". بیانیه می افزاید که آقای عباوی در رابطه با کمپ اشرف گفت: "مجاهدین خلق یک گروه تروریستی است که توسط امریکایی ها و اروپایی ها نیز در همین طبقه بندی قرار گرفته است. علاوه بر این، این سازمان همکاری های تنگاتنگی نیز با رژیم دیکتاتوری سابق داشته است". وی ادامه داد: "بنابراین عراق مصمم است تا کمپ اشرف را تا پایان سال جاری منحل نماید و ساکنین آن به اماکنی دیگر منتقل می گردند. طبعا عراق در این رابطه با هر کسی که بتواند خروج آنها از عراق را تسریع کند همکاری نزدیک خواهند داشت". مرکز العراق للدراسات، ترجمه ایران اینترلینک

خروج از نسخه موبایل