نامه خانواده های استان مرکزی به نخست وزیر عراق آقای نوری مالکی

با سلام و احترام!! ما خانواده های درد کشیده استان مرکزی لحظه شماری می کنیم که هر چه زودتر تا پایان سال 2011 پادگان اشرف که داغی بر دل ما گذاشته است تعطیل شود و ما به آرزوی چندین ساله خود برسیم و بتوانیم بعد از چندین سال فرزندانمان را در آغوش بگیریم.
نخست وزیر محترم کشور عراق! آقای مالکی
همانطور که در جریان هستید خانواده ها روزی نیست که در کشور شما در مقابل درب پادگان اشرف تجمع نداشته باشند. آنها یک هدف را دنبال می کنند آنهم دیدار با عزیزانشان. بعد از چندین سال ما به نوبه خودمان و با سفر های مکرر به کشور عراق سفر کرده ایم و تلاش می کردیم که با فرزندانمان ملاقات داشته باشیم ولی فرقه رجوی مانع این کار می شد. به فرزندان ما با شستشوی مغزی وانمود می کردند که ما دشمنان فرزندانمان هستیم. مگر می شود پدر و مادر دشمن اولاد خود باشد. طبق خبرهای رسیده از افراد جدا شده سازمان، فرزندان ما در پادگان اشرف به اسارت گرفته شده اند و سران سازمان مانع تصمیم گیری فرزندانمان برای آینده خودشان می شوند. امیدواریم که شما بر تصمیم خود قاطع و استوار باشید و برای همیشه درب پادگان تباهی را گل بگیرید و ما خانواده ها بعد از چندین سال به آرزوی خودمان برسیم. با آرزوی موفقیت برای شما و مردم عراق
خانواده های استان مرکزی (اراک)

خروج از نسخه موبایل