مجاهدین و خواسته های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

چنانچه مطلعیم بالاخره موضوع تمکین مجاهدین برای استارت کار درخواست پناهندگی و مصاحبه انفرادی افراد در محلی به تشخیص کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و قطعا دور از اردوگاه عراق نو (اشرف) آغاز شد. اولا بخوبی مشخص شد سازمان صد در صد از مواضع حتی 70 روز پیش خود و گنده گویی هایش کوتاه آمده بطوریکه حرفهای مریم قجر که می گفت ما دراشرف می مانیم و سر این هم با کسی مذاکره نمیکنیم، بطور کلی پنبه شد و به همین سادگی!. و قطعا بزودی زود با انجام مصاحبه های انفرادی تشکیلات مجاهدین خیلی بیشتر از اینها بقول خودشان سوراختر شده و ریزش نیروها بطور گسترده نمایان خواهد شد. چراکه مثلا در مصاحبه فردی، کارمند غیر ایرانی کمیساریای عالی پناهندگان به نفر مصاحبه شونده موضوع رفتن به ایران را هم خواهد گفت و یا پیشنهاد خواهد کرد و حتی آمار اعزام شدگان به ایران و حتی اینکه براساس آخرین تماس آنان با جداشدگان، آنان در ایران در سلامت کامل اند و مشغول کار و زندگی خویش اند، بهرحال قطعا در اینجا نفر با حرفهای یک مسئول بین المللی طرف حساب هست و اعتماد بیشتری دارد به اینکه آنان حرف غیر واقع نمی زنند پس فرد متناقض شده و حرفهای متضاد سران سازمان در ذهن اش بی ارزش تلقی خواهد شد که نفرات لب مرز اعدام می شوند و هزاران دروغ دیگر. پس ضمن اراده برای:
الف) جدایی از سازمان مجاهدین.!!
ب) امضای برگ نفی خشونت و تروریسم وتعهد برای دوری از آنان.!!
به احتمال زیاد خواهد پذیرفت به میهن اش بازگردد. لذا پیش بینی می گردد سازمان از هم اکنون در اشرف انجام نشست های توجیهی خود را آغاز کرده ودر ترسیم استرات‍ژی خود اصرار ورزد و القائات خود را بر افکار ساکنین بمباران نماید که حداقل درصورت قبول حرف های صلیب , رفتن به ایران را انتخاب نکنند همان حرفهایی که از زبان چند نفوذی اش مانند ابوالفضل قناد یا سعید افشار و مشفقی در کمپ تیف (جداشدگان) در سال 1383 برسر زبانها انداخته بود و نهایتا هم بی اثر بود. ویا اینکه بگوید اشکالی ندارد جداهم شدید با ما باشید و اگربه اروپا آمدید ما پشتیبانی مالی می کنیم و حداقل سمپات ما باقی می مانید. اینها دقیقا حرفهایی بود که فرمانده اف ام من در سال 1382 در نزد حداقل 8 نفر از اعضای شورای رهبری بمن گفت تا از سازمان جدا نشوم و حتی اصرار داشت قبول کنم که آنها ترتیب انتقال فوری همسر و فرزندم به اروپا را با هزینه سازمان بدهند!!!. می بینید چون به لحاظ ایدئولوژیک سازمان اول کار سیاسی انجام داده و بعدا دنبال توجیهات ایدئولوژیک آن می گردد لذا نه استدلال هایش با انسانیت و مذهب منطبق هست و نه باور کردنش به همین راحتی. پس با ایجاد فضای شبه دمکراتیک درروزهای آتی که آنهم حتما پخش 10 دقیقه اخبار CNN ویا ترانه های لوس آنجلسی و یا پخش فیلم های خانوادگی!! با عدم حذف موارد سانسوری سعی در کاهش فشارهای تشکیلاتی برخواهد آمد تا نفر در مصاحبه تا حد امکان به سازمان وفادار باقی بماند. ولی النهایه چون این مصاحبه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و نه کارکنان وزارت امور خارجه است برآورد می گردد بالغ بر 70 درصد اعضا به همین راحتی به جدایی از سازمان و اعزام به ایران و یا کشورهای اروپایی نظر دهند. در هرصورت فضای فوق شرایط فرار را راحت تر و اوج گرفتن تضادهای اجتماعی و نژادی و اخلاقی را در تشکیلات باعث خواهد شد و هر لحظه از این تاریخ ما شاهد فرو پاشی مجاهدین در اشرف خواهیم بود.
فرید

خروج از نسخه موبایل