تاکید نخست وزیر عراق بر اخراج مجاهدین تا پایان 2011

نخست وزیر عراق در دیدار با نماینده جدید سازمان ملل در عراق بر ضرورت خروج مجاهدین از این کشور تا قبل از پایان سال میلادی جاری تاکید کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، دفتر نخست وزیر عراق در بیانیه ای اعلام کرد: نوری مالکی امروز در دیدار با مارتن گوبلر با اشاره به این که قوانین دولت عراق باید محترم شمرده شود، گفت: پرونده اردوگاه اشرف که مقر مجاهدین است باید تا قبل از پایان سال میلادی جاری بسته شود و اعضای مجاهدین از این اردوگاه اخراج شوند. مالکی افزود: معتقدیم دستور دولت عراق باید در زمان تعیین شده اجرایی و این اردوگاه به طور کلی تا قبل از پایان سال به دولت عراق تحویل داده شود.

خروج از نسخه موبایل