در خواست کمک از مسئول هماهنگ کننده امور حمایت و جستجوی کمیته بین المللی صلیب سرخ

آقای آرمان عزیز
مسئول محترم هماهنگ کننده امور حمایت و جستجوی کمیته بین المللی صلیب سرخ – دفتر تهران با سلام و درود بر شما و همکاران محترمتان به پیوست مقاله ـ شانتاژ رهبران مجاهدین و مسئولیت خانم کاترین اشتون ـ در رابطه با انتصاب آقای ژان دو رویت از سوی خانم اشتون برای بررسی مسائل مربوط به کمپ اشرف و متعاقبا طرح دیدگاه و مواضع انجمن نجات و نیز مسئولیت خانم اشتون و آقای ژان دو رویت در تامل و توجه نسبت به خواسته ی مشروع فعالان انجمن نجات تقدیم می گردد. انتظار داریم تا با انعکاس مقاله به خانم کاترین اشتون و آقای ژان دو رویت که حاوی نقطه نظرات انجمن نجات در زمینه ی اتخاذ راهکار منطقی و حل مسائل مربوط به چگونگی خروج افراد مستقر در کمپ اشرف است، گام های عملی، مفید و موثر مورد بررسی قرار گیرد. امید که با کمک و همراهی صمیمانه ی مقامات کمیته ی بین المللی صلیب سرخ و لحاظ مواضع انجمن نجات و خواسته ی مشروع و قانونی خانواده های عضو اقدامات موثری برای خروج افراد از کمپ اشرف و بازگشت آنان به کانون خانواده هایشان انجام گردد. با تقدیم احترامات بی شائبه قلبی آرش رضائی
مسئول انجمن نجات دفتر آذربایجانغربی

خروج از نسخه موبایل