اموال سرقتی مجاهدین برگشت خورد

لوازم اضافی مجاهدین که متعلق به ملت عراق بوده و توسط این گروه به سرقت رفته است اجازه ورود به کمپ موقت «ترانزیت» را نیافته و کامیون های حامل این لوازم به مقصد پادگان اشرف برگردانده شدند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هابیلیان، از ورود لوازم اضافی که مجاهدین قصد داشتند با خود به کمپ موقت ترانزیت منتقل کنند جلوگیری شده و کامیون های حامل این لوازم به پادگان اشرف باز گردانده شدند. بر پایه این خبر اولین گروه اخراجی مجاهدین ۳۹۷ نفر بودند که در ۱۸ اتوبوس جای داده شدند و تعداد ۲۰ کامیون لوازم اضافی را با خود همراه داشتند. لوازم اضافی مجاهدین که اغلب دستگاه های بزرگ برقی همچون ژنراتور برق هستند، ادواتی است که متعلق به ملت عراق بوده و مجاهدین سعی داشتند تا در خلال اخراج به سرقت این لوازم پرداخته و آنها را همراه خود از عراق خارج نمایند. گفتنی است با توجه به تاکید سازمان ملل به معبر بودن کمپ ترانزیت در پروسه اخراج مجاهدین، نیازی به وجود این لوازم سرقتی نبوده و همچنین مساحت یک کیلومتری کمپ موقت ترانزیت نیز گنجایش پذیرش این لوازم را ندارد.

خروج از نسخه موبایل