دیدار احسان بیدی با خانواده اش

هفته گذشته پدر و مادر احسان بیدی، اولین نفری که توانست از اردوگاه لیبرتی فرار کند، به بغداد برای دیدار با وی آمدند و به مدت یک هفته در هتل محل اقامتش همراه با وی بسر بردند. آنان در این مدت با برخی دیگر از جدا شده های فرقه رجوی که در بغداد مستقر هستند ملاقات نموده و از اوضاع و احوال ساکنان اشرف و لیبرتی مطلع گردیدند. برای آنان باور مسایلی که در داخل سازمان مجاهدین خلق اتفاق می افتند و مناسباتی که حاکم است فوق العاده سخت بود. آنان اذعان داشتند که هرگز تصور نمیکردند چنین روابطی در درون فرقه رجوی حاکم باشد و افراد تا این اندازه در بند و اسیر باشند. تصاویر زیر مربوط به این دیدار است که با درخواست خودشان منتشر میگردد:خروج از نسخه موبایل