چرا رهبران فرقه با شرط و شروط می خواهند اشرف را ترک کنند؟

از روزی که رهبران فرقه تصمیم بر توقف انتقال گروه ششم گرفته اند تا به امروز هر روز که می گذرد شرایط جدید را برملا کردند اما امروز که تمام دوستان خود شان بر این باور هستند که باید کمپ اشرف برای همیشه بسته شود سران فرقه رجوی تن به واقعیت نمی دهند واین باعث شده رهبران این گروه به یک تبلیغاتی جدیدی دست بزند که کمپ اشرف با نفرات باقی مانده یک کمپ باشد و کمپ ترانزیت نیز بعوان کمپ پناهندگی در عراق در خدمت گروه تروریستی سازمان مجاهدین در آید.
تا به امروز رهبر فراری سازمان که خود را خارج از گود تحولات اشرف قرار داده بود تا بتواند این داستان را با نام مریم تمام کرده و بعداً خودش را آفتابی نماید، سه شرط را دیکته کرده تا شاید بتواند اشتباهات قبلی خود را با این شرایط برای خود و دیگران توجیه کند که آری " شرایط باعث شد من شکست بخورم، من و نیروها آماده فداشدن بودیم " و آبکی بودن این موضوع زمانی رو شد که مریم رجوی اظهارنمود باید اول سازمان ملل ما را به عنوان یک پناهنده درعراق قبول کند!!.
اما سران گروه تروریستی مثل همیشه از شرایط بوجود آمده غافل بودند که این بار دیگر مثل 9سال پیش عراق نیست که با یک یا دونامه بتوانند برای خود بازی درست کنند واینکه بعداز سخنگوی وزارت آمریکا که باید اشرف را ترک کنند سران فرقه می خواست در آمریکا وفرانسه با راه اندازی همایش قدرت نمایی کنند اما این همایش ها برخلاف نظر سران فرقه با شکست روبرو شد طوری که مریم رجوی اعلام کرد ما آماده ایم اشرف را ترک کنیم اما باید به حرف های ما هم گوش کنند واین حرف مریم هم از آن حرف های بی ربط بود ولی باید می زد تا خود ش مقصر نباشد.
اما دیروز در خبرگزاری مهر خبری خواندم که قرار شده در چند روزآینده در دو گروه تمام نفرات موجود که حدود 1200 نفر می باشد به کمپ ترانزیت انتقال یابند ودرب اشرف برای همیشه بسته شود واین خبر برای من خیلی خوشحال کننده بود چون می دانستم که سران فرقه می خواهند درهمان کمپ اشرف مجدداً درگیرشوند وناراضی ها را با تحریک به کشتن بدهند و دیگر نفرات جدیدی برای افشا گری علیه فرقه وجود نداشته باشد و امروز که شنیدم بدون خشونت کمپ اشرف را ترک می کنند خوشحال شدم وامید آن را دارم که این نفرات درآینده در کنار ما جداشده ها از حقوق از دست رفته خودشان دفاع کنند وبه ما کمک کنند که در فرانسه این بار مریم رجوی را به خاطر پایمال کردن حقوق نفرات دادگاهی کنیم.
سعید

خروج از نسخه موبایل