سالمرگ بوجود آمدن فرقه تروریستی رجوی

شاید کمتر کسی فکر می کرد جوانانی که در اوایل انقلاب با شور و شوق فراوان برای پیروزی انقلاب زحمت کشیدند بتوانند توسط فردی که هیچ گونه انسانیت و شفقت در زندگی خود نداشته اغفال شوند و بخواهد مسیر و هدف و آرمان آنها را عوض کند.
مسعود رجوی خائن که از همان ابتدای کار دست به خیانتها و جنایتهای بیشماری زده بود، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز خیانتهای بسیاری را رقم زد که نمونه آنها به شهادت رساندن 12000 نفر از هم وطنانمان می باشد.
فرقه سراسر دروغ رجوی از همان اوان تاسیس توسط جوانان پاک و ساده و انقلابی آغاز شده و حتی بسیاری ازآنان در این راه کشته شدند با گذشت زمان تغییر رویه داده و دست به سلاح بردند، چنانکه بعد از پیروزی انقلاب، امام خمینی تشخیص به موقعی داده و مسعود رجوی جنایتکار را کنار زد، چون می دانست که اگر او قدرت را به دست گیرد همانی می شود که اکنون در پادگان اشرف و سر 3000 نفر بیچاره در آورده است و آنها را به مترسکهایی تبدیل کرده که هرگونه فشارهای روانی و عصبی که در هیچ جای دنیا شناخته شده نیست را تحمل کنند و همانند آدم آهنی هایی باشند که هیچ درک و اراده ای از خود نداشته باشند و فقط آنچه را که سرکردگان این باند تروریستی به آنها تحمیل می کنند را اجراء نمایند.
فرقه رجوی در بیانیه چند روز قبل خود را سازمانی مردم گرا و پیشرفته معرفی می کند، ولی تمامی خانواده ها و به خصوص افرادی که از این فرقه توانستند رهایی یابند به خوبی می دانند که چه قانون ضد بشری در داخل پادگان اشرف حکمفرماست و افراد آن با هیچ نوع از پیشرفتهای پیش پا افتاده در دنیا آشنایی ندارند و هر چه می دانند و در یاد و ذهن این افراد باقی مانده مربوط به دهه شصت می باشد که نمونه های آن فراوان بوده و آن را به عینه می توان در بین افرادی که بازگشتی از این فرقه ضد انسانی می باشند به وضوح مشاهده نمود.
سران فرقه رجوی آنچنان در رابطه با اصل توحید و ایدئولوژی به گوش زندانیان خود خوانده و نعوذبالله مسعود رجوی جنایتکار را جانشین خدا معرفی کرده اند که خودشان نیز قبول کرده و اراجیف او را به دقت اجراء می کنند، ولی نمی دانند که هر روز بر جهالت آنها افزوده شده و در باتلاق نادانی بیشتر فرو می روند.
از طرفی امروزها می بینیم که خدا را شکر لانه این جنایتکاران در عراق فرو ریخته و پایه های آن هر روز به لرزه در می آید و اکنون که کمتر از 800 نفر در آن باقی مانده اند، سرکرده جنایتکاران که در طول این سه دهه فقط به عیش و نوش و خوش گذرانی مشغول بوده و عرصه را در این روزها بر خود تنگ می بیند، پیش دستی کرده و اظهار می کند که برای خودشیرینی در پیش پدر خوانده اش اقدام به تعیین تاریخ قطعی برای خروج الباقی عناصر فرتوت خود می نماید تا بلکه بتواند مقداری از دروغها و نیرنگهایی را که گفته و با این طرز فکر توانسته اقدام به نگه داشتن افراد خود نماید پوشش دهد که هیچ تاثیری نداشته و ندارد، چرا که همه دنیا از ماهیت کثیف این باند تروریستی مطلع شده اند و دیگر مظلوم نمایی سران جنایتکار باند تروریستی رجوی را نیز قبول نمی کنند و هیچ تمایلی برای کمک به آنها ندارند.
در پایان نتیجه می گیریم هیچ قانون و یا فرقه ای که از مردم و برای مردم نباشد، این چنین خار و ذلیل شده و بعد از 30 سال زمینی را که برای حفظ آن تعداد بیشماری انسان را به کشتن داده اند را ترک کرده و آواره بیابان شوند و به هر دری و هر کسی التماس می کنند که برای آنها آب و نان تهیه کند و او را چند صباحی پناه دهد که این عاقبت ظلم و ستم به مردم است.

خروج از نسخه موبایل