زوزه های جانسوز شخص رجوی!

در یکماه گذشته هر هفته شاهد فرار یکی از اعضا ء اسیر فرقه مافیایی رجوی از کمپ لیبرتی بودیم که در مجموع در این ماه 5 نفر توانستند خودشان را از اسرت فرقه رجوی ازاد کنند. باز از این طریق به همه دوستان و خانواده هایشان تبریک می گویم و امیدوارم با تلاش و افشاء چهره کثیف رجوی در همه ابعاد دیگر دوستانمان را بتوانیم از چنگال فرقه مافیایی جنایتکار رجوی ازاد کنیم تا انها هم بتوانند بعد از سالیان اسارت به دنیای ازاد قدم بگذارند و ادامه مسیر زندگیشان را خودشان انتخاب کنند. دوستانی که توانسته اند خود را به دنیای ازاد برسانند به نکاتی اشاره می کنند که خیلی قابل توجه! قبلا رجوی با برپائی نشستهای صوتی سعی میکرد با شیادی تمام اعضاء اسیر را با وعده های مختلف برای ماندن در اشرف تشویق بکند و با دادن خبرهای دروغ به اعضا طوری وانمود میکرده که گویا محور عالم اردوگاه بد نام اشرف و رجوی به همراه این اسیران هم در مرکز ثقل این محور قرار دارد وهر اتفاقی در ایران و عراق و اروپا و امریکا رخ میدهد با اراده این مرد کوتله بوده و تمامی معادلات عالم از رجوی و اردوگاه بد نام اشرف می گذرد! البته این موضوع هیچ وقت برایم عجیب و غریب نبود چون با شگردهای شیادانه رجوی اشنا بودم و همه جدا شدگانی که ماهیت فرقه ای و ضد بشری رجوی را افشاء می کنند با این شیادیهای رجوی کاملا اشنا هستند و خیلی جا ها شاهد هستیم که همین جدا شده ها با افشاگریهای خودشان بارها نقشه های شوم رجوی را نقش بر اب کرده اند. اما به قرار اطلاع این روزها نشستهای درونی رجوی فرق کرده و رجوی با برگزاری نشستهای درونی زوزه های جانسوز خودش را به نمایش می گذارد! رجوی با فرا خواندن اسیران اشرف برای نشست صوتی در چندین نوبت که تا بحال برگزار می کند نشستهای درونی را با فحش دادن به جدا شدگانی که فرقه مافیایی رجوی را افشاء میکنند شروع می کند و در طول نشست زوزه ای جانسوزش را از دست جدا شدگان نمی تواند پنهان بکند. همچنین رجوی با شیادی تمام فرار اعضاء را لاپوشانی می کند و وقتی می بیند همه از فرار ها با خبر شده اند در نشست صوتی که از سوراخ موش کنترل می کند مدعی می شود که انهایی که فرار کرده اند را خودشان اخراج کرده اند! اما این مردک کوتله جنایتکار نمی گوید که این افراد را کی و کجا و برای چه کاری با چه میزان حقوقی استخدام کرده بود که حالا هم مدعی اخراج کردن انها می شود! رجوی کوتله در زمان اربابش صدام ساعتها و روزها نشست برگزار میکرد تابلو استراتژی سرنگونی می کشید و یا نشستهای مغز شویی برای اعضاء برگزار میکرد اکنون به روزی افتاده که نشست برای فحش دادن به جدا شده ها برگزار می کند و از سوراخ موشی که در ان پنهان شده زوزه های جانسوز سر می کشد تا شاید بدین شکل جلو سوزش را بگیرد. به رجوی پیشنهاد می کنم که به جای ان شعری که برای همه می خواندی (بیا ای سوخته دلان گرد هم اییم) حال می گویم بهتر این بیت را اینطورخدمت انورت بگویم چون بیشتر وصف حالتان هست! بــــرو ای زوزه کشـــــان گرد هم ایید……

خروج از نسخه موبایل