موش تو سوراخ نمی رفت جارو به دمش می بست

واقعا مثلهای فارسی خیلی بجا گفته شده اند و همیشه در جای خود مصداق دارند! از جمله میشود به این دو مثل اشاره کرد: موش تو سوراخ نمیرفت جارو به دمش میبست! و یارو رو به ده راه نمیدادند سراغ خونه کدخدا رو میگرفت! و…
حالا این شده قضیه مجاهدین که هر روز حرفی میزنند و قصه تازه ای را سر میدهند تا شاید آثار شکست و از دست دادن مهمترین پایگاه منفور ایدئولوژیکی اش را بپوشاند و از جنایاتی که سالیان در عراق و ایران انجام داده بدر ببرد.

مسعود رجوی رهبر مفقود شده فرقه رجوی

طبق گزارش خبرنگار روزنامه اوکراینی «کیف» در اردن، مسعود رجوی در یکی از هتل‌های پایتخت این کشور یعنی «امان»، رویت شده است.
به گفته این خبرنگار رجوی گفته که می خواهد فرماندهی ارتش آزاد عراق را برعهده بگیرد وحتی از عراق به ایران نیز نفوذ کند، تا به زعم خود حکومت این کشور را نیز ساقط کند.
خبرنگار این روزنامه اوکراینی گفت که رجوی بسیار لاغر و رنگ‌پریده بود و آثار خستگی و بیماری در چهره او کاملا مشهود بود. لابد ازاین می ترسد که بعد ازسقوط اشرف نوبت سقوط خودش به زباله دان تاریخ است البته بعد از محاکمه.

آقای مسعود رجوی70 ساله، سازمان مجاهدین 52 ساله را به کجا رسانده ای؟ – قسمت اول

آقای مسعود رجوی70 ساله، سازمان مجاهدین 52 ساله را به کجا رسانده ای؟ – قسمت دوم

«اسکندر وتوت» نماینده مجلس عراق و عضو کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق چندی پیش اعلام کرد که اطلاعات موثقی در دست دارد مبنی بر اینکه دولتهای عربستان سعودی، قطر و ترکیه شروع به سربازگیری از میان برخی از شبه نظامیان و گروه‌های تروریستی کرده‌اند تا با سازماندهی همه این گروه‌های شبه نظامی یک نیروی نظامی همانند ارتش آزاد سوریه موسوم به ارتش آزاد عراق تشکیل دهند تا به این ترتیب به گفته وی «توطئه های خود را در عراق به اجرا درآورند.»

حال باید به رجوی گفت تو که با ارتش به اصطلاح آزادیبخشی که با حمایت همه جانبه صدام درست کرده بودی چه کاری از پیش بردی که حالا بخواهی با ارتش آزاد عراق به پیش ببری؟!! البته رجوی در وطن فروشی و خوش خدمتی برای اربابان رنگارنگ ید طولایی دارد و اصلا ابایی ندارد. در ایران که هیچ جایگاهی نداشتی ونداری ولی با ترفندهای شیادانه ات همیشه وانمود میکردی که دارای پایگاه وسیع اجتماعی درایران هستی ومردم منتظر قدوم مبارکت هستند. باید به تو گفت: کشک.الان درعراق دنبال چه هستی که میخواهی ارتش آزاد تشکیل دهی.و از طریق جمع آوری مزدوران خارجی علیه نظام ایران و عراق دست به عملیات خرابکارانه و در نهایت سرنگونی آنها بزنی. مگر دیگر نیروهای ایرانی و داوطلب وجان برکف که سالیان سال است در اردوگاه اشرف آنها را مغزشویی کرده ای وازآنان روبات به تمام معنا ساخته ای، تمام شده اند؟؟ یا که دیگر به آنان اعتماد نداری؟ یا که دیگر مچت نزد آنان باز شده ودیگر نمیتوانی به فریبکاریهایت ادامه دهی؟؟

به هرحال باید به تو یاد آوری کرد (رجوی) که نه ایران و نه عراق ونه هیچ جای دیگر پذیرای تو و فرقه تروریستی ات نیست وهیچ نقطه ای ازاین کره خاکی حاضرنیست که خاکش را به قدمهای تو نجس کند.تنها جایی که برای تو مناسب است واصلا جایگاه واقعی وحقیقی ات آنجاست،زباله دان است. زیرا که تاریخ وتجربه ثابت کرده است هرجریان ویا حکومتی که معتقد به خشونت وکینه ورزی و آدم کشی باشد درنهایت محکوم به فناست.چراکه دنیای امروزی وجامعه بشریت تحمل امثال تو را ندارد.دردنیای مسالمت آمیز و صلح طلب و انسانی امروزی جایی برای جنگ افروزان نیست.

سازمان مسعود

خروج از نسخه موبایل