محمد الصهیود: سازمان مجاهدین خلق برای حکومت عراق خطرآفرین است

محمد الصهیود نماینده حزب همبستگی ملی در پارلمان عراق ضمن انتقاد از تصمیم آمریکا مبنی بر حذف کردن نام گروه تروریستی مجاهدین خلق از لیست گروههای تروریستی تصریح داشت که این سازمان تروریستی برای نظام سیاسی حاکم در عراق خطرناک است. وی در گفتگو با سایت اشرف نیوز افزود: "حضور سازمان مجاهدین خلق در کشور به دلیل برخورداری این سازمان از نفوذ مادی و سیاسی مخالف حکومت کنونی، خطرناک است. وی با اشاره به اینکه این تصمیم آمریکا علاوه بر اینکه به منزله صدور مجوز تردد گروههای مسلح تندگرا است که برخی کشورهای منطقه را وارد جنگ داخلی می کند، این مساله را برخورد دوگانه در امور مربوط به سازمانهای تروریستی به شمار آورد. محمد الصهیود این تصمیم را نا امید کننده توصیف کرد و افزود: "دولت آمریکا باید مراقب اعمال جنایتکارانه ای که این سازمان علیه شهروندان عراقی طی خیزشهای مردمی سال 1991 مرتکب شده است، باشد و ضروری است که با دولت عراق مذاکره و این موضوع را بررسی کند."

خروج از نسخه موبایل