هیاهوی مجاهدین در خروج از لیست تروریستی

هیاهوهای همیشگی و جنجال آفرینی های سازمان این بار با پروژه تروریست خوب شدن برای امپریالیسم امریکا و خروج از لیست گروههای تروریستی در یک فضای بیکاری آنهم از نوع تروریستی به سبب تخلیه قرارگاه مخوف اشرف با هرزه گویی های جدیدی در برنامه های تبلیغی سازمان همراه شده است. از سران و ایادی مزدبگیر شورای دست ساز رجوی گرفته تا مشاوران کاسب کار غربی و امریکایی ؛ همه این روزها در یک دروغ بزرگ ادعا می کنند سازمان با خروج از لیست وزارت خارجه امریکا ایران را به لرزه انداخته!!!؟؟ است. اینجا بهتر است این عبارت را دوباره بخوانید شاید دستگاه منگول تبلیغاتی سازمان قاطی کرده باشد. نه انگار موضوع این ادعا از سوی سران بی خرد سازمان به ظاهر جدی است. پس سری میزنیم به نتایج این خروج تا این بیخبران را به ناکجاآباد شان برگردانیم وبرای همگان مروری باشد از دروغ های دیگر رجوی. اصلا روزنامه های امریکایی و اروپایی و فضای فیس بوک را در همان مقطع رصد می کنیم تا آنسوی این شگرد سازمان!! یا ببخشید بازی سیاسی کثیف امریکا را بفهمیم. بخوبی مشخص است حتی برای 10 دقیقه هم رسانه ها به تیتر کردن این موضوع نپرداخته اند شاید بی بی سی برنامه نیم ساعته برگزار نمود ولی دو تن از سه نفر شرکت کننده در مناظره بر گستاخی های گروه رجوی سخره گرفته و او را به ملامت وادار نمودند. از دیگر سو رسانه های عراقی هم بهایی برای این معامله سیاسی امریکا در قبال مردم عراق و ایران ندادند. پس مشخص است که به جهت درک پشت ماجرای این خروج از لیست , گروههای خارجه نشین هم با مضحکه نمودن شخص رجوی در به هدر دادن عمر و جوانی نیروهایش و پشت کردن به دفاع ملی مردم ایران در تهاجم ارتش عراق فضای مایوس کننده ای را علیرغم میل سازمان فراهم ساختند. حال تنها دستاورد شاید اخراج خفت بار افراد باقیمانده آنهم در صورت تحقق ارائه پناهندگی و روانه شدن اعضا به کشورهای اروپایی باشد ولاغیر. فرید

خروج از نسخه موبایل