استاد دانشگاه شیراز در نشست پرسش و پاسخ درباره فرقه مجاهدین

نشست پرسش و پاسخ با حضور استاد مطرح دانشگاه شیراز در کنار نمایشگاه دگردیسی در فرقه مجاهدین روز چهار شنبه 17 ابان با حضور جمعی از دانشجویان و اعضای جدا شده از فرقه برگزارشد.
در این نشست دکتر پور یزدان پرست استاد تاریخ دانشگاه شیراز به پرسش های دانشجویان درباره سوابق مجاهدین خلق و فعالیت های فعلی این فرقه پاسخ گفت.
این استاد سرشناس دانشگاه، به شرح ترفند های ریاکارانه سازمان مجاهدین خلق در سالهای پیش از انقلاب برای جلب حمایت و تایید ایت ا… خمینی و به دست اوردن حمایت مردم پرداخت.
پوریزدان پرست با اشاره به مبانی مارکسیستی سازمان توضیح داد که اساس این فرقه بر مبنای عبارت "هدف وسیله را توجیه می کند" بنا نهاده شده است.
ایشان با ذکر دقیق اسامی و تاریخ رخدادها خیانت ها و فعالیت های فرقه رجوی در سالهای پس از انقلاب را برای دانشجویان شرح داد.
نمایشگاه دگردیسی در فرقه مجاهدین و نشست های پرسش و پاسخ با حضور اعضای جدا شده از فرقه و اساتید دانشگاه شیراز از تاریخ 14 تا 23 ابان ماه در تالار فجر کوی ارم دانشگاه به همت جامعه اسلامی دانشگاه شیراز برگزار شد.

خروج از نسخه موبایل