رجوی ها بهتر است در مورد نقض حقوق انسانی و شکنجه در اشرف حرف بزنند

سران فرقه سالیان با فریبکاری در مورد وضعیت زندان و شکنجه در زندان های ایران اراجیفی به هم بافتند اینان اصلا به فکر زندانی نبوده و سعی دارند از زندانیان در دستگاه تبلیغاتی خود سوء استفاده کنند تا جنایتی که در زندانهای اشرف روی اعضای خود انجام داده را بپوشانند.
اکنون سعی داریم به نمونه هایی که در سایت های فرقه به آن اشاره کرده بپردازیم تا مشخص شود که سران فرقه چگونه دست به فریبکاری می زنند.
– اطلاعیه در مورد شرکت نکردن زندانی وحید اصغری در دادگاه
– عدم شرکت زندانی رضا انتصاری در دادگاه
– نوشتن نامه محمد امین آگوشی به مجامع بین المللی برای شکنجه های اعمال شده برروی خود
– نوشتن نامه و شعر توسط معلم زندانی رسول بداقی به مجامع بین المللی
– نوشتن نامه در چندین مرحله توسط زندانی سیاسی سعید ماسوری از زندان
– نامه تعدادی از زندانیان سیاسی از درون زندان به مناسبت روز 16 آذر روز دانشجو و…
حال این سئوال پیش می آید این موارد گفته شده از طرف فرقه حقیقت دارد یا خیر؟ و یا اینکه اینان فقط برای نیاز تبلیغاتی است که مدتی بتوانند از آن استفاده و بازار گرمی کنند.
اگر در این جریان قدری منصف باشیم و واقعیت ها را از گفتار و نوشتار این جانیان خارج کنیم متوجه می شویم که اگرزندانی اینقدر آزادی عمل دارد که خودش تصمیم می گیرد به دادگاه نرود دیگر نمی توان گفت که زندانی در شرایط بدی قرار دارد و در کدام یک از کشورهای مترقی مورد ادعای شما زندانی خودش تصمیم می گیرد که به دادگاه نرود.
وقتی زندانی در مورد شکنجه شدن خود و اینکه تحت فشار می باشد برای مجامع بین المللی نامه نگاری می کند آیا باز هم نشان از عدم آزادی وی در زندان می باشد؟
وقتی زندانی سعید ماسوری که جزء تیم های عملیاتی در دزفول دستگیر شده و از اعدام به ابد تقلیل می یابد و به گفته مادرش در زندان درس می خواند و سعی دارد لیسانس خود را بگیرد انتشار نامه هایی از طرف وی مبنی بر شکنجه و تحت فشار قرار داشتن او نشان از کم لطفی و خیانت به وی نمی باشد. یا در مورد نسرین ستوده فیلم هایی که از وی در سایت ها دیده شده و یا به نقل از وی عنوان می شود که در اعتصاب غذا بسر می برد دروغی بیش نیست در حالی که خیلی از زندانیان عنوان کردند که در زندان از بهترین رستوران تهران غذا تهیه می شود و…؟ آیا کدامیک را باید باور کرد تبلیغات دروغین شما را یا زندانیان در بند را؟
از اینکه رجوی فریبکار دست به این کار می زند به خاطر ماهیت وی می باشد که همیشه واقعیت ها را نوع دیگری جلوه داده و خودش را مطرح کرده و به خاطر طینت ضد ایرانی اش سعی دارد این پیام را به اربابان خود برساند که می توانند روی او حساب کرده و او را به بازی بگیرند.
بهتر است این دجال بجای دروغ بافی در مورد زندانیان، قدری به همکاری خود با ساواک شاه در زندان می پرداخت و بلایی که در زندانهای اشرف بر سر نیروهای خود آورده است حرف می زد این بازیهای مسخره و جعل نامه به نام زندانی دیگر خریداری ندارد.

خروج از نسخه موبایل